Çevre Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Ekolojist olarakta tanımlanabilen çevre bilim uzmanlığı günümüzde oldukça önemli bir pozisyon ve gelecek bir kaç sene içerisinde çok daha popüler bir meslek haline gelecektir. Biyolojik veya fiziksel olarak tanımlanan meslek dallarında eğitim veren örgün eğitim veren yurt içi ve yurt dışı muadili kabul edilen lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olması beklenen çevre bilimci yada ekolojist, öncelikle, denetim alanında ve çalışmalar sahasında tutulan dökümanların muhafaza edilmesi ve çalışmış olduğu tesis içinde sistem geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gibi görevlerden sorumlu olmasının yanı sıra aşağıda sıralanan pek çok görevide üstlenmesi beklenir.

-Çalışılan alanda çevre ve insan sağlığına zarar vereceği düşünülen kimyasallar olması durumunda gerekli olan çalışmaların yapılması
-Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak üst yönetime bilgi verilmesi
-Sistem ile ilgili olarak düzenli olarak çalışanlara bilgilendirme yapılması
-Üst yönetim tarafından kendisine verilen görevlerin yapılması
-Firma adına bu konu ile ilgili olarak Bakanlık vb. diğer kurumlarda yapılan toplantılara katılmak ve sonrasında kurum yetkilerine bilgi vermek
-Firma içinde mevcut olan tehlikeli atıklar ile tüm çalışmaların firma içi ve/veya firma dışındaki birimler ile görüşülerek gerekli olan koordinesinin yapılması. 
-Tehlikeli atık ve maddeler ile ilgili olarak çalışan personelin ilgili eğitimlere belli periyotlar ile tabi tutulması

-Konu ile ilgili yasal düzenlemelerin takip edilmesi
-Firma içinde yer alan tehlikeli maddelerin çalışılan alan dışında diğer yerlere taşınması sırasında işlemi yapacak kişi ve kurumların kontrol edilmesi ve yeterliliği sağlayıp sağlamadığında bakılması
-Atıklarla ilgili tüm çalışmaların yasalara ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması