Çevre Hukuku Alanında Uluslararası Mahkeme Kararları

Çevre hukuku, bireylerin sağlıklı ve temiz bir toplumda yaşama hakkının savunuculuğu için uluslararası toplumların ve devletlerin yükümlülüklerine ilişkin sınırları oluşturur. Çevrenin korunması konusunda büyük bir paradigma yaşanmaktadır. Dönemimizde artık yerel yada ulusal bir sorun olmaktan çıkmış ve bütün toplumları etkisi altına alan bir durum haline gelmiştir. İşte bu durumdan dolayı çevrenin hukukuna giriş oluşturarak uluslararası bir zeminde çevrenin korunması hedeflenmiştir. Bunun sonucu olarak çevre hukuku adında yeni bir hukuk birimi oluşturulmuştur.

Mahkeme kararları ve çevre hukuku alanında bulunan uluslararası nitelik taşıyan mahkeme kararlaı ile yeni sayılar ve ihtiyaçlar Türkiye için oldukça önemlidir. Çünkü çevre mücadelesi ve ekolojik birimlere dair öğrenim ve deneyimleri kapsar. Ülkemizde toplumla paylaşmak adına hazırlanmış bir çalışma bulunmaktadır. Bu Oslo İlkeleri ve İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararlarıdır.

Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri’nin çevirisi ile başlayan çalışma dönemimizin en önemli sorunlarının en başında yer alan iklim farklılıklarının küresel boyutlarıyla başlar.  İnsan hakları hukuku, çevre hukuku gibi diğer hukuk birimleri ile uluslararası ilkeler göz önüne alınır. Böylelikle küresel olarak hukuk boyutları ortaya konulur.