Biyobozunur Malzeme Nedir?

Biyobozunur maddeler günümüzde plastiklerin çevreye verdiği zarardan dolayı tercih konusu olmuştur ve geliştirilmeleri amacıyla birçok çalışma yürütülmeye başlatılmıştır. Bu teknoloji ile üretilmiş olan ürünler çevre dostudur. Günlük hayatımızda yoğun kullanımı olan ambalaj ürünlerin çevre dostu uygulamalara ihtiyacı olması, biyobozunur polimerlerin bu sektörde yoğun kullanılmasına sebep olmuştur.

Biyobozunur, polimer adı verilen biyolojik etkinliklerde doğada yer alan döngülere katılım sağlanılabilen polimerdir. CO2, N2 gibi doğal gazlar bu parçalanmalar sonucunda inorganik tuzlar ve su açığa çıkmaktadır.  Günümüzde biyobozunur maddeler çevrede oluşturdukları zararlardan dolayı seçim konusu olmuş ve gelişmelerinden dolayı pek çok çalışmalar başlanmıştır. Çevre dostu olan ürünler bu teknoloji ile üretilmiştir.

Biyolojik bozunma karmaşık bir olaydır ve bunun gerçekleşmesi için çevre etkisi, organizma ve bozunacak maddenin durumu çok önemlidir. Bunlardan biri ile alakalı bir durum sağlanamadığı zaman bozunma olayı gerçekleşmez. Bu etmenler sıcaklık, nem, pH,malzemenin kalınlığı ve biyolojik ajanların popülasyonuna göre değişkenlik gösterir. Uzun polimer zincirleri kırılarak plastiklere biyobozunur özelliği kazandırılır.

Nişasta bazlı, Selülöz bazlı, Kimyasal sentez yoluyla elde edilen, Bakteriler tarafından üretilen, Petrol kaynaklı olanlar olarak gruplandırılabilir. Biyobozunur polimerler çevrenin korunması bilincine destek olduğu için geliştirilmeye ve kullanımı yaygınlaştırılarak daha birçok alanda karşımıza çıkmaya devam edecektir.