Binalarda Güneş Panelleri İçin İstenen Ruhsat İzni

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu Kutluay, yönetmelik değişikliğinin getirilerini şöyle anlattı:
"Düzenleme öncesi bireyler söz konusu izin için belediyelere gittiklerinde farklı uygulamalarla karşılaşıyorlardı. Çatılarda güneş paneli kurulumlarının ‘yapı’ kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bile sorun olarak karşılarına çıkıyordu. Bu nedenle başvurular ya tamamlanamıyor ya da gecikiyordu; ek maliyetler çıkabiliyordu."

"Güneş enerjisi potansiyelinin önündeki engellerin kalkması ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için nükleere ve kömüre muhtaç kalmayacak. Bireyler tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna geçecek, enerji alanında istihdam artacak, küçük işletmecilerin önü açılacak, yerel girişimler ile hava kirliliği azalırken ekonomi kalkınacak."

Buna göre kuruluşun kaldırılmasını istediği engellerde şöyle sıralanmakta.

- Bireysel üretimde, belirli bir seviyeye kadar gelir vergisinden muafiyet sağlansın.
Üretim fazlasını şebekeye satmak isteyen üreticilere şahıs şirketi kurarak fatura kesme gibi zorunluluklar getiriliyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile görüşerek kira gelirlerinde olduğu gibi üst gelir limiti getirmesi öneriliyor.
- Yatırım aşamasında mahsuplaşma gibi kolaylaştırıcı uygulamaların önü açılsın.
Bir önceki problem alternatif bir çözüm olarak şahıslar için elektrik faturası üzerinden mahsuplaşmanın mümkün kılınabileceği ve en az %60 öztüketim, %40 satış imkanı gibi bir kotanın yönetmelikle getirilmesi öneriliyor. 
- Çağrı mektubu süreci kaldırılsın veya kolaylaştırılsın.

Çatısına güneş paneli kurup ihtiyacı olan elektriği üretmek isteyen bireylerin mevcut mevzuata göre dağıtım şirketine başvurarak bağlantı anlaşması için çağrı mektubu alması, bunun için de gereken belgeleri hazırlayarak  başvuru ücretini yatırması gerekiyor.
Başvuru işlemleri 2-3 ay sürebiliyor. Başvuru sürecinin kolaylaştırılması, bunun için başvuruların online olarak yapılması ve 1-2 hafta gibi kısa bir sürede sonuçlanması isteniyor.
- Çatı kurulumlarının trafoya bağlanma önceliği olsun veya çatı kurulumları için trafo merkezlerinde yer açma zorunluluğu getirilsin.
Yapılan başvurular genellikle, trafo merkezlerinde yer olmadığı gerekçesiyle reddediliyor. Bireysel üretimin önündeki bu büyük engelin kaldırılması için öztüketim amaçlı projelerde trafo merkezi kapasitesi aranmasın, trafo merkezine bağlanma önceliği tanınsın ve trafo merkezinde yenilenebilir enerji için yer açma zorunluluğu TEİAŞ’ın olsun isteniyor.