Ayrıntılarıyla Sıfır Atık Projesi Eylem Planı

Uygulamaya konulan sıfır atık projesinde biyoatık, kağıt, karton, plastik, cam, metal, yanabilir maddeler, evsel tehlikeli atıklar ve diğer atıkların ayrıştırılarak bir kısmının depolanarak bertaraf edilmesi bir kısmının da geri kazanım yoluyla kullanıma sokulması planlanmıştır. Sıfır atık nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse, atıkların büyük oranda yeniden değerlendirilmesi yöntemidir diyebiliriz.

İşlem silsilesi ise sırasıyla önleme, döngüsel kaynak kullanımı, sürdürülebilir ürün tercihi, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve son olarak da enerji bertarafı şeklinde değerlendirilmektedir. İlk uygulama örnekleri çeşitli devlet kurumlarında başlatılmıştır ve devam etmektedir. Projenin uygulamaya konulduğu illerden Diyarbakır’da 1 ayda 1117 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Sıfır atık projesi eylem planı çerçevesinde ilk olarak irtibat noktası ve ekip belirlenmesi işleminin ardından, mevcut durum ortaya konuluyor, yapılan incelemenin sonrasında planlama yapılıyor ve ihtiyaçlar belirlenip, temin edilen materyallerle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına başlanıyor, projenin esas unsuru ise bu ön çalışmaların ardından başlıyor.

Uygulama sürecinde, birçok kurum ve kuruluş, projeye katkıda bulunmak için çalışıyor ve son olarak yapılan uygulamaların nasıl  bir sonuç verdiğini ortaya koyacak raporlama, izleme, önlem ve revizyon sürecine geçiliyor.

Sıfır atık projesinde uygulama sırasında biriktirme ekipmanlarının çalışanların rahatlıkla erişebileceği yerlere konulması ve bilgilendirme afişlerinin görülebilecek yerlere asılması büyük önem taşıyor. Bununla beraber toplanan atıklar geçici depolama alanlarında muhafaza ediliyor ve değerlendirilebilecek olanlar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyenler ise lisanslı bertaraf tesislerine taşınıyor.