Yeşil Enerji

Yenilenemez enerji kaynakları hem tükenebilir nitelikte olup hem de çevreye ciddi zararları olduğundan artık tüketilmesinin bilinçsizce olduğu açıktır. Dünyanın artık bilinçlenip yatırımını yenilenebilir enerjiye doğru yönlendirmesi ve bunun önemini çok iyi kavraması gerekmektedir. Fosil atıkların milyonlarca yıl birbirleriyle kaynaşıp kayalaşmasıyla oluşan geleneksel enerji kaynakları çok fazla kimyasal içermekte ve doğanın dolayısıyla çevrenin ömrünü kısaltmaktadır. Zaten günden güne yenilenebilir enerji kaynaklarının adının yeşil enerjiyi alması da tam da bu yenilenemez enerji karşısındaki doğa savaşından kaynaklanmaktadır.

Yeşil enerji temiz, tabiatın kendi nimetlerinden doğan ve hiçbir kimyasallaşma olmadan üretilen ve coğrafyanın elverişli olduğu ölçüde dışarıya bağımsızlığı azaltan mucize niteliğindedir. Başlangıçta kurulum maliyeti fazla olsa da uzun vadede yapılan yatırımın kıymeti bilinmektedir. Bu hususta ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda yeşil enerjinin değeri anlatılmalı ve gerekli yatırımlar için yatırımcılar üzerlerine düşen görevi yapmalıdır. Yenilenebilir enerji konusunda potansiyeli ortaya çıkaran ve verimliliğin ne kadar olabileceği konusunda en önemli etken coğrafi konum ve iklim şartlarıdır. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda çok avantajlı ve potansiyeli oldukça yüksek bir coğrafya ve iklimsel koşullara sahiptir. Bu avantajını bir türlü fırsata çeviremeyen Türkiye yenilenebilir enerjinin önemini tam olarak kavrayamamış ve ne yazık ki çevre ülkelerinden gerisinde kalmıştır. 

Tüm bu avantajına rağmen ülkemiz, yenilenebilir enerji konusunda coğrafi olanakları bize göre oldukça kısıtlı olan ülkelerden dahi oldukça geri kalmıştır. Arazi olarak çok az yüksek ve rüzgarlı yapıya sahip olan Hollanda güneş enerjileri bağlamında kendisini geliştirirken rüzgarlı ülkeler rüzgar enerjisini fırsata çevirmeye çalışmıştır. Ancak her ikisine uygun olan ülkemiz bu konuda epey geridedir. Bu hususta nükleer enerji, kömür santralleri, petrol ve doğalgaz ithalatı yerine kendi içimizdeki enerji kaynaklarına yönelirsek hem kar elde ederiz hem de doğa dostu bir ülke haline gelmiş oluruz.  Ayrıca bir devlet için en önemli unsur olan dışa bağımlılığımız azalır.