Yenilenebilir Enerjiye Sıfır Vergi

Geçen günlerde resmi gazetede yayınlanan karara göre, 10 kilovata kadar yenilenebilir enerjiden sağlanan bireysel elektrik satışından vergi alınmayacak. Son zamanlarda ilgili kurumlardan yenilenebilir enerji konusunda bazı teşvikler sağlanmakta. İşte bu gelen karar da yapılan bu teşviklerden en sonuncusu. Konuyu biraz daha açmak gerekir ise kişilerin kendi yaşadıkları binaların çatısına güneş paneli koymaları ve bunun kendilerine fazla geleni satmaları durumunda Devletimiz herhangi bir vergilendirme yapmayacak ve bu sistemi kuran kişiler kendilerince özgür bir biçimde tüm para kendilerine kalacak biçimde satış yapabilecek.

Hükümetimiz mevcut yasalar çerçevesinde 10 kilovata kadar olan yenilenebilir enerji sistemlerinin şebeye bağlı olarak ya da bağlanmadan kurulmasına olanak veriyor. Bunun dışında ise ekstra uygulamalar mevcut. Kişilerin ya da kurumların 10 kilovata kadar sistemleri kurar iken şebekeye bağlı olma zorunluğu da bulunmuyor. Öncesinde kurulan bu sistemlerde  olan gelir vergisi ve stopaj var iken 18 Mayıs 2018 tarihinde alınan karar ile her ikisi de kaldırılmış oldu.

Güneş enerjisinin dışından yenilenebilir enerji kaynakları konusunda oldukça farklı türde seçenekler mevcuttur. Özellikle son yıllarda ülkemizde de bazı bölgelerde sıkça kullanılan rüzgar enerjisi bu konuda başı çekmektedir. Yenilenebilir enerji denilince doğal kaynaklar kullanılarak elde edilen enerjiler söz konusudur ve güneş ve rüzgar dışındada fazlaca kaynak bulunmaktadır.