Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türleri

Güneş, güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler için enerji kaynağıdır. Özellikle dünyamızda yaşayan tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Özellikle yaz aylarında kullanımının vermiş olduğu pratiklik ve elektrik faturalarında sağladığı büyük düşüşlerle güneş panelleri günümüzde en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Güneş enerjisi tüm dünya ülkeleri tarafından tercih edilebilecek bir enerji türüdür. Bu özelliği ülkelerin dışa bağımlı olmamasını ve kendi içlerinde enerji ihtiyaçlarını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanır. Güneş enerjisi petrol gibi hiçbir ulaştırma sistemine bağlı değildir. Böylece, kurulduğu bölgede dışarıdan hiçbir ek katkı yapılmadan enerji sağlayabilir. Diğer enerji kurulum sistemleriyle karşılaştırıldığında yüksek teknoloji gerektirmeyen bu enerji türü paneller yardımıyla kolayca kurularak ısı ve elektriğe dönüştürülebilir.

Rüzgar enerjisinin kaynağı aslında güneş enerjisidir. Güneş enerjisi karaları ve denizleri aynı oranda ısıtmadığından oluşan basınç farkı rüzgarı meydana getirir. Rüzgarın etkisinin fazla hissedildiği bölgelere kurulan rüzgar tribünleri rüzgarın var olan kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüştürür. Rüzgârdan elde edilen enerji rüzgarın o anki hızına ve esme süresine bağlıdır. Rüzgarın gücü teknolojinin gelişmesiyle birlikte önceden tahmin edilebilir hale geldiğinden bu yenilenebilir enerji giderek daha etkin halde kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi üretmek için mikro, küçük, yatay eksenli düşey eksenli, eğik eksenli rüzgar türbini kullanılmaktadır. Güneş enerjisi gibi ülkelerin dışarı bağımlılığını azaltan rüzgar enerjisinin maliyeti de oldukça düşüktür.

Hidroelektrik enerjinin temelinde, akan suyun enerjisini kullanmak ve bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek vardır. Hidroelektrik enerji santralleri yenilenebilirdir. Doğa için temiz bir enerji kaynağı konumundadırlar. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde suyun akış hızı fazla olacağından, bu santraller bu bölgelerde daha kullanışlı olacaklardır. Hidroelektrik santrallerde akan suyun enerjisi baz alındığından balıkçılığı geliştirmede, ulaşımı kolaylaştırmada, sulamada ve en çok da enerji üretiminde kullanılmaktadır.

Hidroelektrik Enerji kaynağını nehirlerden alır. Hidroelektrik enerji üretimi sırasında suyun akışıyla açığa çıkan kinetik enerji, inşa edilen kanallar sayesinde türbinlere gönderilir. Hidroelektrik enerji kurulumu su akış gücünün fazla olduğu yüksek yerleşkelere yapıldığı taktirde, verimi oldukça yüksek olacaktır. Hidroelektrik enerji kaynağı istenildiği zaman devreye alınıp, istenildiği zaman devreden çıkarılabildiği için kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlamaktadır. Enerji üretiminin yanı sıra sulama içinde tercih edilmektedir.

Jeotermal enerjinin kaynağı yeraltı sularıdır. Bu sistemde enerji yer altından çıkan sudan veya onun buharından elde edilmektedir. Kaplıca amacıyla da kullanılan bu enerji kurulduğu bölgelerdeki kaynakları direkt olarak kullanabileceği gibi dolaylı yoldan da kullanabilir. Ülkemizde başlıca kullanılan temiz enerji kaynağıdır.

Biyokütle enerjisinin kaynağı biyolojik atıklardır. Genellikle bitki ve hayvan kalıntılarının yakılmasıyla elde edilmektedir. Biyokütle enerjisi istenilen her yerde kullanılabilir ve depolanabilir. Talep edilen büyüklükte inşa edilebilir. Bu enerji çeşidi tükenmez bir kaynaktır, her yerde elde edilebilir, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.

Su ve hidroksitleri kaynak alarak hidrojen gazının işlenmesi ile elde edilen hidrojen enerjisi ile okyanus ve denizleri kaynak alarak dalgaların yarattığı basınçla üretilen dalga ve gelgit enerjisi diğer alternatif enerji üretim kaynaklarıdır. Günümüzde kullanılmakta olan teknoloji ve üretim zorluğu nedeni ile kullanımı henüz çok yaygın değildir.