Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Temiz enerji sağlaması nedeniyle, insanların sağlığına zarar vermemesi yenilenebilir enerji kaynakları çok önemli kılmaktadır. Dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek en önemli enerji kaynağıdır. Sürdürülebilir olması açısından da yenilenebilir enerji kaynaklarını kalkınmayı sağlar. Yenilenebilir enerji doğanın kendi bünyesinde bir döngü içinde devamlı olarak bulunan enerjilere verilen genel ad olarak tanımlanabilir. Yeryüzünde bir güç oluşturan her etmen, içinde enerji barındırır. Depremler, yıldırımlar, kasırgalar ve gel git olayları bir çırpıda akla gelebilecek örneklerden bir kaçıdır. 

Mesela güneş bünyesinde barınan enerji hareketten değil ısıdan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir türdür. Diğer yandan bu enerjiler asla ilk görünümlerinde olduğu gibi durmaz. Enerji potansiyel veya kinetik olabilir ama stabil olması kesinlikle söz konusu değildir. Enerjinin stabil olamayacağı gerçeği yenilenebilir enerji kaynakları konusunun da temelini ortaya çıkaran bir önermedir. Yaşanan doğal süreç içerisinde bir döngü halinde kendini sürekli yenilemesi, bir enerji türünün çeşitli şekillerde kendini göstermesine olanak tanır. Doğanın insanlara yol gösterdiği şekilde de doğru metotlarla bu sirkülasyonu manipüle etmek mümkünlük kazanır.

Doğada kendi halinde bir döngüye kapılan enerjileri bu kategoriye dahil edebiliriz. Aslında yenilenebilir enerji kavramının önemini anlamak için tarih boyunca Ortadoğu’da yaşanan kaosu ve ölen binlerce insanı aklımıza getirmemiz yeterlidir. Petrol ve doğalgaz rezervlerini eline geçirmek isteyen, deyim yerindeyse büyük oyuncular, bu enerji kudretine sahip olabilmek için her yola başvurmuşlardır. Fakat petrolün tükeneceği gerçeği iyice yüzümüze vurulmaya başlayınca alternatif yöntemlere gösterilen ilgi de artmıştır. Hal böyle olunca dönemin enerji avcıları geleceğin temellerinin enerji üzerinde yükseldiğini görmüş ve bütün çalışmalarını bu yola sevk etmiştir.

Enerji üretimi konusunda kaynağın yeterliliğinden ziyade üretim maliyeti üzerinden planlama yapılır. Yapılan maliyet hesaplarında doğanın armağanı olarak insanlığı sunulan enerji kaynaklarından elde edilen gücün bu üretim maliyetini minimize ettiği gözlemlenebilir. Endüstriyel mühendisliğin birincil konusunu oluşturan optimizasyon yasalarına göre de bu tarz enerjiden alınan fayda maksimum düzeyde olmaktadır.