Gelecek Nesiller İçin

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Aynı zamanda bu kaynaklar, doğa dostu uygulamalardan uzak, zamanla çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek boyutları da barındırmaktadır. Bu yüzden dünya üzerinde bir çok ülkede yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok daha kararlıdırlar ve bu uygulamalara çok büyük önem vermektedirler.

Gelişmiş ülkeler doğa dostu uygulamalara da ayrı bir önem vermekte, bunu doğaya bir borç olarak görmekte ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği konusunda son derece bilinçli davranmaktadırlar. Yenilenebilir Enerji; Enerjinin temini için süreklili olan doğal süreçlerden faydalanılarak Enerji üretilmesidir. Fosil yakıtlarda aslında doğal olmakta birlikte kullanılıp tüketilen ve karbon salınımı açısından yüksek enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilir rüzgar enerjisi bir çok alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Hatta rüzgar enerjisi kişisel alanlarda da kişiye özel olarak kullanılabilmektedir. Özellikle son dönemde hayata geçirilen lüks villa projelerinde, her villaya ait özel rüzgar enerji türbinleri kurulup bu sayede her villanın kendi elektriğini üretmesi hatta fazlasını da enerji dağıtım şirketlerine belirlenmiş tarifeler üzerinden satabilmesi sağlanmaktadır. Rüzgar türbinlerinin lisanslı olma zorunluluğunun yasal olarak ortadan kalkması ile birlikte özel meskenlere yani villa, küçük site ya da apartmanlar için kendi elektriğini üretecek bir sistem kurmak mümkün olmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tüketilmesi; İşletmeler, yada canlılar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün olmayan kaynaklardır. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi söz konusudur.Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek yeni nesillere bırakılacak en güzel miraslardan bir tanesi olarak da görülebilmektedir.