Rüzgar Enerjisi Daha Popüler

Rüzgar enerjisinde ham madde ulaştırma masrafı yoktur. Doğadaki rüzgar direkt olarak kullanılabilir. Rüzgar türbinleri karmaşık makineler değildir. Gayet basit bir şekilde operatöre ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilmektedirler. Tamamen otomatik olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde sadece periyodik bakımlarının yapılması ile 20-30 yıla yakın çalışabilirler. Şu an dünya üzerinde en fazla ihtiyaç duyulan kaynak enerjidir. Hayatımızın her anında enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ve maalesef enerji üretilmediği ya da satın alınıp temin edilemediği zaman ne ısınabiliriz, ne soğuyabiliriz, ne de aydınlanabiliriz. Kısacası yaşamsal faaliyetleri yerine getirmemiz imkansızlaşır.

Enerji hayatımızın her anında ilk ihtiyaç duyduğumuz şey olarak karşımıza çıkıyor ve enerji üretim faaliyetlerinde de sanayide de ilk ihtiyaç olan şey dolayısı ile enerji olmazsa elimizin ayağımızın bağlanacağı bir gerçek.  Enerji bu gün doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu kaynaklar son derece sınırlı, zamanla azalabilir ve hatta tükenebilir, satın alınan bu kaynaklar zamanla fiyatları artarak erişilmez olabilir ya da doğaya çok zarar verebilir bir hale gelebilirler. Dolayısı ile bu kaynaklar yenilenebilir olmadığı için sınırlı ve kıt kaynaklardır ve bir gün yokluk ya da azlığı ile bizim karşımıza çıkabilirler.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi olarak saymamız doğru olacaktır. Bu alanların hepsi üzerinde ciddi çalışmalar yapılmakta ve dünya artık bu alana kanalize olarak çözümler aramaktadır. Sıvılardan farklı olarak hava çok hızlı hareket etmektedir. Havanın bu hızlı hareketi hızla yerleşmesi içindeki moleküllerinde hızının çok daha fazla olmasına neden olur. Havanın bu özelliğini kullanarak kinetik enerjiye dönüştürme işlemi ise rüzgar enerjisi adı altında yapılmaktadır.

Sıvıların içindeki bu özelliği kullanarak da hidro elektirik santralleri kurulmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten santrallere de rüzgar santrali adı verilmektedir. Lisanslı rüzgar enerjisi denildiğinde ise enerji yatırımları ülkemizde EPDK tarafından lisanslanmaktadır. Peki lisanssız enerji yatırımlarını kim tercih ediyor? Genellikle küçük işletmeler bu yolu tercih etmektedirler fakat pratik ve teoride ikisinin uygulamaları izin ve yasal süreçleri arasında fazla bir fark olmamaktadır. Aynı prosedürlere uyulmakta ve aynı bürokratik süreç işlemektedir.