Jeotermal Enerjinin Yeri

Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Kar ve yağmur şeklinde yeryüzüne ulaşan sular, yer kabuğundaki çatlaklardan sızarak magmanın ısıttığı kayalara ulaşır. Kızgın kayalara ulaşan su ise ısınır. Isınan su ise dünyanın değişik bölgelerindeki volkanlar ve gayzerler biçiminde yeryüzünde ortaya çıkar. Yeryüzüne çıkan bu suyun sıcaklığı ise genelde 150 santigrat derecedir.

Yeraltından çıkan bu sıcak su ise bazı buhar türbinleri vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu duruma jeotermal enerji denilmektedir. 1904’te İtalya’da elektrik santrali kurulmasıyla birlikte jeotermalden elektrik üretilmeye başlanmıştır. Bu gelişim önemli ve sağlıklı bir adım olarak görülebilir. Daha sonra 1958 yılında Yeni Zelanda ‘da bu girişimde bulunmuştur. Günümüzde jeotermal enerjiden en çok yararlanan ülkeler İtalya, Amerika, Yeni Zelanda, Sovyetler Birliği, Meksika gibi ülkelerdir. Bu durum özellikle 1970’lerde daha da fazla artmıştır. Çünkü 1970 yılında öncelikle Ortadoğu’da ortaya çıkan petrol krizleri yüzünden insanlar ve ülkeler daha fazla ve tükenme riski daha az olan enerji kaynaklarına yönelmişlerdir.

Bu yıllarda jeotermal enerjiye yönelim fazlasıyla artmıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de maliyetinin petrol ve diğer yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha az olmasıdır. Ayrıca çevreye daha az zarar vermeleri açısından tercihlerin birinci sırasına yerleşmektedir. Jeotermal enerji geniş bir yelpazeye sahip olup bir çok olanak sağlamaktadır. Mineraller içeren sular ve maden suları olarak kullanım alanı sağlar. Kaplıcalar, sıcak su tesisleri ve seralarda kullanılmaktadır. Evlerde veya bir çok işyerinde, binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılır. Kültür balıkçılığında kullanılır. Proses ısı sistemi olarak kullanılır. Ayrıca enerji üretimi olarak kullanım alanı sağlamaktadır. Görüldüğü gibi bir çok kullanım alanı olması nedeniyle en çok tercih edilen yenilenebilir enerji sistemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye gibi jeotermal enerjiye elverişli alanlara sahip ülkeler şanslıdır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi jeotermal enerjinin kullanım alanı çok çeşitlidir. Mineralli sular, ısı yalıtıımı, seralar gibi bir çok alanda besleyici özelliğe sahiptir. Jeotermal enerji tarım alanlarında ve endüstri alanlarına yararlı bir enerji kaynağıdır. Dış etkenlerden zarar görmemesi ve kimyasal atıkların olmaması nedeniyle çok fazla tercih edilmektedir. Jeotermal enerjinin diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki yeri önemlidir çünkü maliyet açısından daha uygun ve kullanım alanları çok çeşitlidir.  Ayrıca diğer enerji kaynaklarına göre fazlasıyla ucuz olması jeotermal enerjiyi cazibe merkezi haline getirmiştir.