Yenilenebilir Doğal Kaynaklar

Sürdürülebilir olması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarını kalkınmayı sağlar. Yenilenebilir enerji kaynakları sonu olmayan ve geri dönüştürülebilen enerji türleridir. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise geri dönüştürülemeyen ve bitebilen kaynaklardır. Fosil yakıtların sınırlı ve tükenebilir olması sebebiyle yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmeye başlanmıştır. Enerjisini güneşten alan ve çevreye zararı olmayan doğal yollarla kendini yenileyen kaynaklarıdır. 

Akarsuların akım gücünü kurulan barajlar ile elektriğe dönüştürürler. Büyük bir nehirde akan suyun gücünü kullanarak enerji üretilen sisteme bu ad verilir. Sera gazı emisyonu yaratmazlar, yakıt giderleri yoktur. Rüzgârın çok olduğu bölgelerde rüzgârın hareket enerjisinden faydalanmak için rüzgârgülleri yerleştirilir. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olmakla birlikte maliyeti düşüktür. Ancak enerji üretiminin düşük olmasından dolayı fazlaca tercih sebebi değillerdir.

Tükenmeyen ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Zararlı madde barındırmaz, ekosisteme zarar vermez. Maliyeti yoktur. Ancak istenilen miktara her zaman ulaşılamayabilir, düzensizdir. Gerekliği yoğunluk elde edilmediği zaman enerji üretilemez. Depolama yapılması şarttır. Kaynağını okyanus ve denizlerdeki dalgaların yarattığı güçten alan enerji türüdür. Enerjinin ulaşması zor olan bölgeler için kullanışlı bir sistemdir. Ada ülkelerinde yoğunluklu kullanılır. Ancak dalga enerjisinin günümüzde yoğun olarak kullanılmadığını görüyoruz. Bunun sebebi, denizde kurulan sistemin maliyetinin yüksek olması ve çabuk hasar görebilme ihtimali, diğeri ise kurulan sistemin denizde yaşayan canlılara zarar vermesi, oluşan seslerin denizdeki ekosistemi etkilemesi ve canlıları göç etmeye mecbur bırakmasıdır.

Bitkisel ve hayvansal atıklar kullanılarak üretilen enerjiye denir. Karbon içeren organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiğinde ısı açığa çıkar yani kısaca odun yakarak ısı açığa çıkarmak örneğini verebiliriz. Halen gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu enerji kaynağının kullanılmasının dezavantajları vardır; yanma sonucu atmosfere karbondioksit ve sera gazı salınımı yapar, hava kirliliğine sebep olur. Ancak hala fosil yakıtlara oranla temiz bir enerji kaynağıdır.

Jeotermal yeraltında birikmiş ısının biriktirdiği sıcak su ve gazlardır. Güvenli, temiz ve sağlıklı ve yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir. Bu enerji kaynağının kullanılabilmesi için bölgenin jeolojik olarak genç olması gerekmektedir. Bu sular yüzeye yakındır. Binaları ve evleri ısıtmak için kullanılabilecek en sağlıklı yollardan biridir. Ancak elektrik üretmek için kurulması gereken jeotermal enerji santralleri oldukça maliyetlidir. Ayrıca yeryüzünün zemininin delinmesi sonucu ortaya çeşitli zararlı gazların salınımı olasıdır.