Tükenebilir Enerji Kaynaklarının Sonu

Yapılan birçok araştırmada yakıtların yenileri bulunmaz ise tükenecekleri ve bir süre sonra tamamen yol olacağı sonucu ortaya çıkıyor. Tükenebilen kaynakların kullanımına özen gösterilmelidir. Çünkü bu yakıtların doğaya da birçok zararı vardır. Bazı tükenebilir kaynaklar geri dönüşümde kullanıldığı zaman hammadde olarak kullanılıp bu maddelerin kullanım sürelerini uzatılabilir ve çevre kirliliği oluşmasına engel olunabilir. Doğalgaz ve petrol diğerlerine göre doğaya daha az zarar verir ancak kömürler ise ısınma amaçlı çokca kullanıldığından dolayı doğaya çok fazla zarar verir.

Yenilenebilir enerjilerin avantajlarına baktığımızda karşımıza kolay ulaşılabilirlik ve düşük fiyatla yüksek enerji sağlaması çıkmakta. İnsanlar yenilenemez enerji kaynaklarını taşıması ve depo edilmesi oldukça kolay olduğundan dolayı tercih etmektedir. Dezavantajları ise, bu kaynaklar yenilenemez olduğundan dolayı tükenme tehlikesi vardır yani ömür boyu kullanılamazlar. Kullanıldığında ortaya çıkan gazlar atmosferde sera etkisi yapacağından dolayı küresel ısınmaya neden olur ve asit yağmuru  riskini arttırırlar.

Temiz enerji kaynakları yenilenebilen kaynaklardır. Genellikle doğadan yararlanılarak elde edilen bu kaynakların doğaya herhangi bir zararı bulunmaz ve küresel ısınmaya neden olmazlar. Bu tür kaynaklara örnek verecek olursak, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik, jeotermal enerji kaynaklarıdır. Bu tür örnekler giderek artmakta ancak en çok kullanılanlar bunlardır. Tükenebilir kaynaklar günü gelip yok olduklarında insanlar yenilenebilir kaynaklara yani temiz kaynaklara yönelecekler ancak bu yöneliş geç kalınmış bir tercih olabilir.