Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Taşkömürü, bor, nükleer enerji, fosil yakıtlar, linyit, petrol, kömür, doğalgaz, uranyum gibi kullanıldığında tükenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına tükenebilir enerji kaynakları denir. İnsanlar ihtiyaçlarını bu kaynaklardan karşılar. Ancak, bilinçsiz kullanım sonucu bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar büyük zarar görmektedir. Madenler tükenmekte, ormanlar tahrip edilmekte, su hava kirlenmektedir. Oysa insan yaşamının hatta tüm canlıların yaşamının devamı için bu kaynaklara ihtiyaç vardır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla daha gürültüsüz ve kolay elde edilmesi kullanım olarak tükenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi sağlamaktadır. Ancak, aşırı kullanımları da oldukça tehlikeli olmaktadır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi gibi doğada bulunan ve insanların katkısı olmadan var olan kaynaklara tükenmeyen enerji kaynakları denmektedir.

Daha ucuza çok daha yüksek enerji sağladığı için ekonomik olmaları, enerji üretimleri stabil olması yani ne kadar üretilmek istenirse o kadar üretebilmesi, taşınma ve depolanma kolaylığı, daha sessiz ve kolay elde edilmesi yenilenemez enerji kaynaklarının avantajlarıdır.
Ancak, fosil yakıtlar yandıklarında sera gazları açığa çıkarıp ve çevreye zarar vererek küresel ısınmaya ve büyük ölçüde çevre kirliliğine sebep olması, kullanımlarında havaya salınan kükürt oksit, karbon gazları azot oksitler asit yağmurlarına sebep olabilmesi ve en önemlisi tükenebilir olması yenilenemez enerji kaynaklarının dezavantajlarıdır.

Yenilenemez enerji kaynakları uzun sürede oluştuklarından tükendiklerinde yeniden oluşmaları için uzun yıllar beklenmesi gerekir. Gelecek nesillerin doğal kaynaklar yönünden temiz ve zengin bir çevre bırakmak için bu kaynakların bilinçli kullanımları gerekmektedir. Tükenebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanmalıyız diye düşünüldüğünde belli başlı cevaplar vardır. Doğal kaynakları kullanırken israftan kaçınılmalı ve enerji kullanımında yenilenebilir enerji daha fazla kullanılmalıdır. Çevre temiz tutulmalı ve temiz hava için orman alanları korunmalıdır. Fabrikalardan salınan zararlı gazlar havayı kirlettiği için fabrika bacalarına filtreler takılmalıdır.