Rüzgar Enerjisinin Avantajları

Rüzgar enerjisinin avantajları konusunu irdelerken bunun bir yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde gerçekleştiğini unutmamalıyız. Rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik, hayatın her alanında kullanılabilir. Optimizasyon metodunun başlıca ilkesi olan maliyeti düşürüp verimi yükseltmek yenilenebilir enerjinin de sağladığı en büyük avantajdır. Rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik emsallerine kıyasla çok düşük bir maliyet ortaya çıkarır. Fakat ortaya çıkan üretim emsalleri ile aynı seviyededir. Tabi ölçümler aynı şartlarda yapılırsa. Yani bir nükleer santralle 100 rüzgar türbinini aynı kefeye koymak adil bir yaklaşım değildir. Bu konuda olaya daha geniş bir perspektiften bakmak gerekir.

Özellikle kırsal alanlarda bireysel elektrik tüketiminde rüzgar enerjisi kullanımı çok büyük avantaj sağlamaktadır. Kanada, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerde küçük topluluklar rüzgar yolu ile elde ettikleri elektrikle ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yine aynı ülkelerde kırsal alandaki tarım faaliyetlerinde rüzgar enerjisinden faydalanılmaktadır. Kurulan küçük çaplı santraller kurulum maliyeti açısından orta vadede kendini amorti etmekte, uzun vadede de kar sağlamaktadır. Ayrıca şehir şebekelerinden çekilen yüksek gerilim hatları kırsal alandaki hayatı olumsuz etkilediği için kurulan rüzgar türbinleri bu yerleşim yerlerine de adapte olmaktadır.

Rüzgar enerjisinin avantajları arasında belki de geleceğimizi en çok etkileyecek olan doğa ile yakaladığı uyumun en üst seviyede oluşudur. Çünkü elektrik üretimi için kurulan her santral mutlaka doğaya zarar verir. Termik santraller çıkardıkları zehirli gazlarla atmosferi kirlettiği gibi etrafında yaşayan canlıların da hayatını tehlikeye atmaktadır. Nükleer santrallerin taşıdığı potansiyel tehlikeyi anlatmaya bile değmez çünkü Çernobil faciasının açtığı yaralar günümüzde bile hala sarılamamıştır. Bilinenlerin içinde en masumu olarak nitelendirilen hidroelektrik santralleri bile kurulum aşamasında etrafına bulunan canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir.