Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi

Rüzgar elektrik enerjisi nasıl üretilir kısaca anlatmak gerekirse, öncelikle rüzgar enerjisinin üretilmesi için en verimli alan belirlenir. Belirlenecek olan bu alan, sıklıkla rüzgar alan bir bölge olmalıdır. Alan belirleme işleme tamamlandıktan sonra ise bölgeden ne kadar elektrik enerjisi elde edilebileceği hesaplanır ve buna göre bölgeye yerleştirilecek olan rüzgar türbinlerinin sayısı belirlenir. Bölgeye konulan rüzgar türbinleri, rüzgar sayesinde dönmeye başlar ve pervanelere monte edilmiş olan çarklar da pervanenin devir sayısına bağlı olarak, pervaneden daha yüksek bir devirde dönmeye başlarlar.

Çarkların dönüşüyle doğru olarak da belirli miktar elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Elde edilen elektrik enerjisi, kullanım amacıyla alıcılara iletilir ya da depolama amacıyla jeneratörlere aktarılır. Standart büyüklükteki bir rüzgar türbini yıllık olarak yaklaşık 600 evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde elektrik üretimi gerçekleştirebilmektedir. Rüzgar türbinlerinin üretebilecekleri enerji miktarı, türbin pervanesinin yarı çapıyla doğru orantılı şekilde artmakta ya da azalmaktadır. Eğer 10 metrelik bir pervane çapına sahip rüzgar türbininiz varsa 25 kW elektrik enerjisi elde edebilirsiniz. Fakat 80 metrelik bir pervane çapına sahip rüzgar türbinine sahipseniz elde edebileceğiniz enerji miktarı 2500 kW’a kadar çıkacaktır.

Rüzgar türbinini oluşturan malzemeler; kule, pervaneler, jeneratör, elektronik ekipmanlar ve dişli kutusudur. Eğer düşey eksenli bir rüzgar türbini kurulacaksa kule bulunmayabilir. Bunların haricinde pervaneler 3 kanattan meydana gelmektedir. Bunun nedeni rüzgardan sağlanılabilecek olan optimum verimin 3 kanat ile elde edilebiliyor oluşudur. Kanat sayısı arttıkça pervanenin dönüş hızı yavaşlar. Bu da pervanenin daha az devir yapmasına neden olur.