Rüzgar Enerjisinde Devlet Desteği

2010 yılında Enerji Bakanlığı’nın yönetmeliklerle detaylandırdığı yenilenebilir enerji kanunu kapsamında üreticiler rüzgar enerjisi kullanarak elektrik elde etmek için kuracakları işletmelerde devlet desteğinden faydalanabilmektedir. Bunun için lisanssız rüzgar pazarı adı altında bir oluşum belirlenmiştir. Yönetmeliklere göre yıllık 1 megawatın altında üretim yapacak olan işletmeler ürettikleri elektriği kendileri kullanabilir ve fazla elektriği diğer yollar ile satabilirler. Bu işlem için lisans almalarına gerek yoktur. Yenilenebilir enerjiyi teşvik etme amaçlı olarak yürürlüğe alınan bu desteklerde nihai hedef enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Ayrıca uygulanan bu yöntemle çevre kirliliğinin azaltılması da amaçlanmaktadır.

Devlet tarafından verilen bu destek lisanssız olarak yıllık 1 megawatın altında üretim yapan rüzgar türbinleri için geçerlidir. Alınan teşvik oranı işletmedeki türbin kapasitesine göre farklılık göstermez. Uygun rüzgar koşullarında rüzgar türbininin kw miktarı ne kadar yüksek olursa kw başına düşen elektrik üretim masrafı da o ölçüde düşük olur. Örneğin 1 megawatlık rüzgar türbinin maliyeti iki adet 500 kw’lık rüzgar türbininden daha ucuzdur. Ancak bu noktada üretim kapasitesinin tam olarak elde edilmesi rüzgar gücü ile bağlantılıdır.

Arazi seçiminden önce mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretmek istenen bir arazide verim alınabilmesi için rüzgar kapasitesinin en az 5 m/s olması gerekmektedir. Rüzgar enerjisine devlet desteği geliyor ve bundan ben de faydalanmalıyım diye düşünen işletmecilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus da işletme kurarken tercih edeceği türbinlerin yerli malı mı ithal mi olduğudur. Çünkü üretim yerine göre verilen destek miktarı da değişiklik göstermektedir. Yerli üretim türbinlere ithal olan emsallerine nazaran daha fazla destek verilmektedir. Yurt dışında üretilen bir türbine verilen destek on yıl boyunca kw başına 7.3 sent veya 5.6 euro şeklinde olurken yerli üretim bir türbine verilen destek on yıl boyunca kw başına ilk beş yıl 11 sent son beş yıl 7.3 sent olarak belirlenmiştir.