Rüzgar Enerjisinde Başı Çeken Ülkeler

Rüzgar enerjisi üretiminde yıllık toplam üretim kadar önemli olan bir diğer nokta da toplam elektrik üretiminde ne kadarlık bir yüzde kapladığıdır. Yani ülkenin toplam elektrik ihtiyacının ne kadarının rüzgar ile karşılanmakta olduğunu gösteren veridir.
Dünya çapında önde gelen ülkelere baktığımızda enerji gereksinimlerindeki yüzdelik payını yenilenebilir enerji alanında yükseltmeyi hedeflediklerini görüyoruz. Bu alanda ilham verici nitelikte görüntüler çizen Çin, tüm dünya üzerinde rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen toplam elektriğin tek başına %42’ sini üretmektedir.

Rüzgar enerjisi kullanarak yıllık toplam 168.690 kwh elektrik üreten Çin, toplam elektrik üretiminin de % 34.7’ sini bu yolla sağlamaktadır. Sıralamada Çin’i takip eden Amerika Birleşik Devletleri de rüzgar enerjisi kullanarak yıllık toplam 82.184 kwh elektrik üretmektedir. Bu rakam yıllık toplam elektrik üretiminin %16.9’ unu kapsamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerini de toplam 50.018 kwh’ lık üretimi ile Almanya takip ediyor. Almanya’nın yıllık toplam elektrik üretiminde rüzgar enerjisi ile üretilen elektriğin payı da %10.03 olarak göze çarpıyor.

Dünya üzerinde son yıllarda sıkça telaffuz edilen endüstri mühendisliği kavramı birim alandan yüksek verim alma prensibine dayanır. Bu prensip kısaca optimizasyon olarak ifade edilir. Bütün sektörlerde maliyeti düşürmek için bu konuda AR-GE çalışmaları yapılır ve ona göre stratejiler belirlenir. Bu noktada rüzgar enerjisinden elektrik üretimi bir optimizasyon mucizesidir. Çünkü diğer elektrik üretimi metotlarına kıyasla çok düşük bir maliyet gerektirir. Hem yatırım masrafları, hem amortismanı hem de uzun dönemde tamir ve yenileme masraflarının düşüklüğü ile uzun süreli kullanımlarda çok avantajlı bir maliyet performansı ortaya koyar.

Hollanda, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde bireysel elektrik üretimi için de rüzgar enerjisinden sıkça faydalanılmaktadır. Rüzgar enerjisinde başı çeken ülkeler sıralamasında bu ülkeler yer almamasına rağmen küçük çapta elektrik üretiminde rüzgar enerjisinden çok fazla faydalanılmaktadır. Özellikle kırsal alanda tarım ile uğraşan kişiler günlük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla küçük rüzgar türbinleri inşa etmişlerdir. Bazı kesimlerde birkaç aile birleşerek adeta minyatür bir santral sayesinde rüzgar enerjisi kullanarak elektrik ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir.