Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbini Çeşitleri

Hava akışkan bir yapıya sahiptir ve içindeki moleküller bir sıvıya göre çok daha hızlı yer değiştirebilmektedir. Yani boş bir kabın içine hava sıvıya göre çok daha hızla dolmaktadır. Hava moleküllerindeki kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Rüzgar enerjisi de sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşmaktadır.

Rüzgar enerjisi atmosferdeki basınç farklılıkları sonucu oluşan bir doğa olayıdır dersek yanlış olmayacaktır. Rüzgar enerjisi rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi ile gerçekleşmektedir.Rüzgar enerjisini verimli kullanabilmek için rüzgarın en yüksek hızla estiği noktada rüzgar türbinleri kurulmaktadır. Rüzgar türbini çeşitleri ise yatay eksenli rüzgar türbinleri ve dikey eksenli rüzgar türbinleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Dünyada en çok kullanılan rüzgar türbinleri bu iki çeşit etrafında şekillenmektedir.

Yatay Eksenli Rüzgar Türbini, gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına son derece büyük ilgi gösterdikleri için bu alanda uluslararası çalışmalar yapılmakta ve büyük projeler üretilmektedir. Rüzgar enerjisini elektriğe çevirmek doğa ile dost bir uygulama da olduğu için gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için böyle doğa dostu projeler artık çok daha önemli hale gelmiştir.
Rüzgar Türbini Çeşitleri, rüzgar türbini çeşitlerini daha yakından incelemek istediğimizde karşımıza beş çeşit rüzgar türbini çıkmaktadır. Bunlardan ilki elektriği olmayan ev yada küçük gemiler için kullanılan basit bir çeşit olan mikro rüzgar türbinleridir. Mikro rüzgar türbinlerinin güçleri 3kw yi geçmemektedir.

Mikro Rüzgar Türbini, diğer bir çeşit ise küçük rüzgar türbinleridir. Bu tip rüzgar türbinleri ise en fazla 30 kw gücünde çalışabilmektedirler. Bir diğer çeşit ise yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Bu türbinlerin rotoru yatay eksende çalışmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri büyük ölçekli rüzgar santrallerinde kullanılmaktadırlar.Rüzgar enerjisinin en fazla verimle üretildiği türbin çeşidi de yatay eksenli türbin çeşitleridir.

Bir diğer çeşit olan düşey eksenli rüzgar türbinleri ise bazı farklı avantajlara da sahiptir. Bu avantajlar rüzgar yönünden etkilenmemeleri ve bakımlarının da oldukça kolay yapılabilmesidir.
Dikey Eksenli Rüzgar Türbini, rüzgar türbini çeşitlerinden biri de eğik eksenli rüzgar türbinleridir. Fakat bu türbinin kullanım alanı oldukça kısıtlıdır. Rüzgar enerjisi elektrik üretiminde kullanılan ve son derece sağlıklı bir elektrik üretme şeklidir ve kullanım alanı dünya üzerinde ve ülkemizde de oldukça yaygındır ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.