Rüzgar Enerjisi ve Radyasyon

Enerji uzmanlarının tamamı rüzgar enerjisinin en zararsız enerji kaynağı olduğunu belirtiyor. Ancak rüzgar enerjisiyle radyasyon yayılımı arasında bir bağlantı olduğu da doğru. Burada rüzgar türbinlerinden yayılan radyasyonun çevreye zarar verip vermeyeceğini ve gerçekten tehdit oluşturup oluşturmadığını tartışmakta fayda var. Doğrudan rüzgar türbinlerine ve onun yaydığı radyasyona bağlı olarak bir zarar oluşması mümkün değil. Baz istasyonları, elektronik aletler ne kadar zararlıysa, rüzgar türbinleri de aynı zararı ve riskleri taşıyor.

Bugüne kadar rüzgar türbininin etki alanında, radyasyondan dolayı bir sağlık problemi görüldüğü kaydedilmiş değil. Diğer yandan, rüzgar türbinlerinde radyasyon yayılımına sebep olacak olan bölümler trafolar ve elektrik jeneratörleridir. Bunların yaydığı radyasyondan etkilenmek için çevrim alanına girmek gerekir ve bu alanda dâhi insan sağlığını tehdit edecek ölçüde bir yayılım söz konusu değildir. Dolayısıyla, rüzgar santrallerinin sağlığı tehdit edecek bir yayılımı yok.

Rüzgar santrali için lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunuyor. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit etmemesi de bu hususlardan biri. Dolayısıyla bir yerde rüzgar santrali açabilmek için, elektromanyetik radyasyon yayılımı ve diğer sebeplerden doğacak zararları tamamen önlemeye yarayacak sistemleri geliştirmek gerekiyor. Öncelikle, santralin yerleşim alanlarından uzak yerlere kurulması gerekir. Rüzgar santrallerinin yaydığı radyasyon miktarı, televizyon ve radyo vericilerinin, baz istasyonlarının altındadır ancak olası riskleri tamamen önlemek için rüzgar türbinlerini yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurmakta fayda var.