Rüzgar Enerjisi Lisansı

Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasında bazı izinlerin alınması söz konusudur. Her alan, rüzgar tribünlerinin yerleştirilmesine uygun değildir. Alandaki rüzgar hızı gibi faktörler de çok önemlidir. Türbinlerin çok hızlı bir şekilde dönmesi, jeneratöre aşırı yüklemeye neden olarak çeşitli arızaların yaşanmasına neden olmaktadır. Elektrik piyasasına giriş yapacak olanların, sektördeki prosedürler hakkında detaylı bir araştırma yapmaları önerilir. Yönetmeliğe uygun olmayan yollardan üretilen enerji, şebekelere bağlanmamaktadır.

Elektrik sektörü söz konusu olduğunda, üretim yapacak firmaların öncelikle ön lisans başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Ön lisans süresince gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda, üretim lisansı da elde edilebilmektedir. Ön lisans, üretim yapacak kişi ya da kurumların yatırımlarını başlatabilmeleri için belirli bir süreyi kapsayan izin olarak düşünülebilir. Bu süre içerisinde gerekli izin işlemleri, ruhsat ve diğer işlemler gerçekleştirilebilir. Üretim lisansı alındıktan sonra da 6446 sayılı kanunun verdiği izinle üretim gerçekleştirilebilmektedir.

Rüzgar enerjisi ile üretim yapacak olanların Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğini incelemeleri gerekmektedir. Yönetmelik kapsamındaki istisnai durumlar hariç, üretim işlemi birden fazla tesis ile birlikte yürütülecek ise her tesis için ayrı lisansın alınması söz konusudur. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki şartlarına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tek bir lisansın alınması da yeterli görülebilir. Aynı tür yenilenebilir enerji kullanan çoklu tesislere, aynı noktadan sisteme bağlanmak şartıyla tek bir ön lisans da verilebilmektedir. Ön lisans almak için Ön Lisans Başvuru Dilekçesi doldurulmalıdır. Dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler, yönetmelik içerisinde belirtilmiştir.  Hazırlanan tüm belgeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na verilmektedir. TEİAŞ, her yıl Nisan ayında rüzgar ya da güneş enerjisi ile ilgili kapasitesini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirir. Kurul da gönderilen kapasite bilgilerine göre kurumlardan başvuruları kabul eder. Ön lisans başvuruları, her yıl Ekim ayının ilk 5 günü içerisinde gerçekleştirilir.

Üretim lisansı almak isteyenler ise yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Lisans Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler. Dilekçe ile birlikte yönetmelikte belirtilen belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.  Üretim lisansının alınabilmesi için, ön lisans süresi içerisinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
Üretim lisansı başvuruları da ön lisans süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ön lisans süresi boyunca üretim lisansı başvurusu yapmamış olanlar, yükümlülükler yerine getirilmedi olarak değerlendirilmektedir. Üretim lisansında gerekli ücretin yatırılması da önemlidir.

Kurula sunulan belgeler arasında, yatırımın yapıldığına dair belge de sunulmaktadır. Kurula sunulan belgelerin usule uygun olup olmadığı başvuruyu takip eden ilk 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Herhangi bir eksiklik bulunması durumunda, eksikliklerin giderilmesi için 15 iş günü daha tanınır. Sürenin geçmesi durumunda, başvuru belgeleri kişiye ya da kuruma iade edilmektedir.  Kurula ulaşan belgeler 45 gün içerisinde değerlendirilerek, kesin karar açıklanır.