Rüzgar Enerjisi Jeneratörleri

Rüzgarın kullanılmasıyla üretilen elektrik, oldukça basit bir mantıkla elde edilmektedir. Elektrik üretimi için türbinlerin hareket ettirilmesi gerekir. Barajlarda bulunan türbinleri suyun kuvveti hareket ettirirken, rüzgar türbinlerinde de rüzgarın kuvveti baş rol oynar. Rüzgar türbinlerindeki kanatlar döndükçe, elektrik üretimi sağlanır. Rüzgar enerjisi jeneratörlerinde biriken enerji de, şebekelere bağlanarak üretilen elektriğin dağıtımı sağlanır. Ülkemiz, rüzgar konusunda oldukça şanslı bir ülkedir. Yılın önemli bir kısmında rüzgar oluşumu gözlendiği için, bu enerji türü etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Rüzgarın yoğun olarak hissedildiği alanlara rüzgar türbinleri kurularak, daha ekonomik ve daha çevreci yollardan elektrik üretilmektedir.

Elektrik üretiminde kömür, doğal gaz gibi yakıtlar da kullanılabilmektedir. Elde edilen ısı ve buhar ile türbinlerin hareketi sağlanabilir. Tükenebilir kaynaklarla çalışmak maddi açıdan ülke ekonomisine zarar verdiği gibi, oluşan atıklar yüzünden hava kirlilikleri ya da su kirlilikleri oluşmaktadır. Elektrik üretiminin maliyetli olması, vatandaşların ödemeleri gereken faturaların da yükselmesine neden olmaktadır. Rüzgar enerjisi gibi doğal yöntemlerin yaygınlaşması, elektrik ihtiyacının daha rahat bir şekilde karşılanmasını sağlar.

Rüzgar enerjisi, elektrik üretiminde bir ana kaynak olmaktan ziyade yardımcı kaynak olarak görev yapmaktadır. Rüzgar türbinleri yalnızca şebekeye elektrik sağlamak için kullanılmamaktadır. Bazı girişimciler, evlerinin elektriğini üretmek adına tek bir rüzgar türbini kullanmayı da tercih edebilmektedir. Rüzgar enerjisi ile üretim yapan firmaların, devlet kurumlarından lisans almaları gerekmektedir. Lisanssız üretimler, ana şebekeye bağlanmamaktadır.

Kömür, doğal gaz gibi yakıtlarla elektrik üretmek, ilerleyen zamanlarda daha da maliyetli olacaktır. Bu kaynakların azalmaya başlaması ile birlikte, alternatif enerjiler geliştirilmeye başlanmıştır. Elektrik bugün olduğu gibi gelecekte de önemli bir ihtiyaç olmaya devam edecektir. Elektrikli araba gibi gelişmelerin yaşanması ile elektrik ihtiyacı daha da artış gösterecektir. Ülkeler elektrik üretimlerini sağlamak adına gerekli çözümler üretmek zorundadır. Ülkemizde yapımı süren nükleer enerji santrali, toplam ihtiyacımızın çoğunluğunu tek başına karşılayabilecek düzeydedir. Rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile elektrik enerjisi istenilen miktarlarda üretilebilecektir.