Rüzgar Enerji Santralleri ve Kuruluş Aşamaları Hakkında Genel Değerlendirme

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili son yıllarda dünya çapında oldukça ciddi çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar neticesinde çok büyük projeler üretilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları adı üstünde sürekli kendisini yenileyebilen kaynaklardan elde edilmekte ve tükenmeleri mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda bu kaynaklar çevre ile doğa ile dost uygulamalar olup dünyanın geleceği için de oldukça önemli projelerdir. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının en çok kullanılanlarından bir tanesi güneş enerjisi diğeri ise rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisi havanın içinde bulunan moleküllerin çok hızlı bir şekilde yer değiştirebiliyor olması sonucu buradaki kinetik enerjisinin dönüştürülebilmesi sonucu elde edilmektedir. Bu sayede enerji üretilebilecek doğal bir kaynak bulunmuştur.

Rüzgar enerjisi santralleri ülkemizde özellikle batı kesimlerde ciddi projeler ile karşımıza çıkmaktadır. Bu projelere büyük şirketler oldukça fazla yatırım yapmakta ve buralardan ciddi elektrik üretimi başarı ile sağlanabilmektedir. Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması çevre içinde oldukça dost bir uygulama ve sağlıklı bir yöntemdir. İşin içinde radyasyon yok, patlama riski yok kısacası en doğalından elektrik üretiminin yapılma imkanı var. Rüzgar enerjisi çed raporu da bu santrallerin kuruluş aşamasında karşılaşılan en önemli prosedürlerden bir tanesidir.

Rüzgar enerjisi çed raporu kapsamında değerlendirmeleri paylaşmadan önce ÇED hakkında genel bilgiler vermek doğru olacaktır. ÇED yani çevresel etki değerlendirilmesi kurulacak rüzgar enerji santralleri için alınması gereken bir izin anlamına gelmektedir ve bu işleyiş için oldukça önemli ve olmazsa olmaz uygulamalardan bir tanesidir. Rüzgar enerji santrallerinin kuruluş aşamasında çed raporu düzenlenmekte dolayısı ile bu yapının çevreye olumlu ve olumsuz etkileri ve kuruluş yerinin teknolojik alt yapı ve yapılacak olan faaliyetler bazında ayrıntılı olarak incelenmesini ifade eden bir süreçtir. Rüzgar enerji santralleri için çed süreci üç farkılı şekilde yürütülmektedir.

Birincisi ÇED’e tabi olmayan kapsam dışı RES projeleri için süreçlerdir. Burada yönetmeliğe göre 10 MW nin altında üretimi olan santraller ÇED değerlendirmesine tabi olmamaktadırlar. İkincisi seçme ve eleme kriterlerine tabi RES projeleri için ÇED sürecidir. Burada da üretimi 10 MW nin üzerinde olan ve üretimi 10 MW nin altında olup kapasitesini artırma yoluna giden santrallerin kontrolleri ve uygunluğu işlemlerinde ÇED raporu düzenlenmektedir. Üçüncüsü ise ÇED’e tabi Rüzgar elektrik santraller projelerinin değerlendirilmesi işlemleri gelmektedir. ÇED raporu alamadan bu santrallerin kurulması ve faaliyete geçmesi mümkün olmamaktadır.