Petrol ve Gaz İklim Girişimi

Exxon ve Chevron girişimin ilk Amerikalı üyeleri oldu. ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na karşı olan tutumuna rağmen, bu iki büyük şirketin bu girişime katılması dikkat çekti. Zira şirketler girişimin Paris Antlaşması’nın sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefini kabul etmiş oldu. Üç yeni üyenin ilk olarak girişimin oluşturduğu iklim fonuna 100 milyon dolarlık katkı yapacağı belirtildi.

OGCI, Ocak 2014’te Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda tartışılarak yapılandırılmış, Ekim 2014 yapılan BM İklim Zirvesi’nde ise kuruluşunu açıklamıştı. Girişimin kurucuları arasında BP, Shell, Total, CNPC; Oetrobras, Repsol gibi büyük 13 petrol ve gaz şirketi yer alıyor. Girişim temel hedeflerini, Enerji tedarik zinciri ayak izinin azaltılması, Düşük karbonlu çözümlerin üretilmesi ve hızlandırılması, Döngüsel bir karbon modelinin etkinleştirilmesi, olarak belirtmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için sera gazlarının etkisini azaltacak çalışmalar yapmaktadır. Oluşturduğu iklim fonu ile araştırmalar yaparak raporlar hazırlamakta, yeşil teknolojiye yatırımlarını arttırmaktadır. Araştırmaların merkezinde fosil yakıtların üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak geliyor. Bu araştırmalar doğrultusunda, emisyonları azaltmanın en etkili yolunun  karbon yakalama mekanizmalarını ve taşımacılıkta daha verimli motorların kullanılmasını savunuyor.

Ekoloji örgütleri ve aktivistler tarafından bu girişim oldukça eleştirilmekte. Exxon ve Shell gibi petrol şirketlerinin ürünlerinin 1980'li yılların başında dahi iklim değişikliği ile alakalı olduğu; fakat bulguların kamuoyu ile paylaşılmadığını ortaya koymuştu.