Nükleer Enerji ve Güneş Enerjisi

Nükleer enerjinin çalışma şekli, üretimi ve kaynağı güneş enerjisinden farklıdır. Bu sebeple iki enerjinin kullanımı ile doğaya olan dönüşümde farklılık yaratmaktadır. Güneş enerjisinin kaynağının ısı ve ışık olması, bu enerjinin tükenmiyor olması önemlidir. Bu durumda insanların tükenmeyen bir enerji kaynağına sahip olmasının, nüfusun artması ile de tehlikeye girmeyeceği söylenebilir. Nükleer enerji ise güneş enerjisine göre; atıklarının olması, herhangi bir kaza sonucunda çok büyük yıkımların yaşanmasının mümkün olduğu bir enerji kaynağıdır. Nükleer enerjinin kurulum alanı, Güneş enerjisine göre oldukça küçüktür. Güneş enerjisinin elde edilmesi, ısının tutulması gibi durumlar; büyük Güneş panelleri ile olmaktadır. Bunun için nükleer enerjinin çok daha az yer kapladığı söylenmektedir. Ancak nükleer enerji atıklarının saklanması için oldukça önemli çalışmalar yapılması gerekecektir.

Enerji kaynakları arasında olan güneş, doğa dostu olarak bilinmektedir. Herhangi bir zararı yoktur. Nükleer enerji ve güneş enerjisi karşılaştırma şeklinde bir düşünceye girilmesi, insanların bu iki enerji arasında direkt olarak zararları ve faydaları şeklinde bilgi edinmesini sağlayacaktır. Çünkü Güneş enerjisinin doğaya vermiş olduğu herhangi bir zarar yoktur. Doğanın bize sunmuş olduğu bu kaynağın kullanılması ile gerekli ihtiyaçlarımızın giderilmesi söz konusu olacaktır. İnsanlar güneş enerjisinden pek çok alanda faydalanabilecektir. Bunun için ülkenin coğrafi konumunun da önemi büyüktür.

Bu enerjinin bitmeyen bir enerji olması, enerjinin kullanımını çok daha anlamlı bir hale getirmektedir. İnsanlar güneş enerjisinden elde ettiği elektrik enerjisini çeşitli alanlarda kullanabilmektedir. Ayrıca günümüzde yaygınlaşmış olan güneş enerjisi ısıtma sistemleri de bu enerjinin kullanım alanlarına girmektedir. Bunun dışında güneş enerjisi ile çalışan pil de vardır. Yapılan çalışmalar ile güneş enerjisi ile çalışan araba üretimi gibi girişimler söz konusudur. İnsanların güneş enerjisi ile ihtiyaçlarını gidermesi hem bitmeyen bir enerjinin kullanılmasına hem de doğaya dost olan bir enerjiden yararlanmasını sağlayacaktır.

Enerji kaynakları arasında olan nükleer enerji; uranyum, potasyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması şeklinde düşünülebilir. Bu enerji kaynağı ile dünyanın büyük ölçüdeki elektrik kaynağı karşılanabilmektedir. Maliyet olarak oldukça fazla olan nükleer enerji, elde edilen enerji sayesinde bu maliyetin üstünde kat kat kara geçmektedir.

Ancak nükleer enerjinin %20 oranında dünyadaki enerji kaynağını karşılayabilecek güçte olması, bu alana birtakım girişimlerin olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde üretilen elektrik oldukça ucuz olacağından, yatırımcılar bu elektrik üretimi için santralin yatırım maliyetinin yüksek olmasını dikkate almamaktadır. Nükleer enerji ve güneş enerjisi karşılaştırma yapılması halinde; nükleer enerjinin elektrik üretiminde başarılı olduğunu; ancak bu yöntemin tehlikeli bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir kazanın olmamasında dahi, bu atıkların saklanması oldukça zahmetli olacaktır.