Her Yönüyle Biyodizel Yakıt Kullanımı

Biyodizel yakıt, üretimi ve bileşenleri açısından yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar arasında özel bir konuma sahiptir. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlar fosil maddeler ile erirken, biyodizel yakıt biyolojik içeriklerden oluşmaktadır. Biyodizel kaynakların ortak noktası, her birinde çeşitli formlarda yağ bulunmasıdır. Yapımında hayvansal yağlar kullanılabilir olmasına rağmen bitkisel yağ tercih edilmektedir. Biyodizel yakıt yenilenebilir mi sorusunun cevabı ise kesinlikle evet: biyodizel yenilenebilir ve güvenilir bir biyoenerji kaynağıdır.

Özel bir yenilenebilir enerji türü olan biyodizel yakıt üretiminde dikkat edilmesi gereken birtakım konular vardır. Bunlardan biri biyodizel üretiminde standardizasyonun zor olmasıdır. Biyodizel her türlü yağdan elde edilebildiği gibi yakıtın kalitesi de üretimi de kullanılan yağa göre değişmektedir. Yağın kalitesi, bitkisel veya hayvansal olması, taze olup olmaması, saf veya karıştırılmış yağ olması, yakıt üretiminde elde edilen sonucu büyük ölçüde değiştirecektir. Biyodizel yakıt üretiminde bir diğer önemli unsur ise hammadde teminidir. Biyodizel yakıt üretiminin hammaddesi insanların besin tüketiminde olan yağlar olduğu için tedariği oldukça zordur. Bir besin kaynağı olmasından dolayı tedarikçiler kullanılmış atık yağları tercih etmektedir. Bu nedenle bazı koşullarda maliyetli olabileceği gibi tedarik açısından zorluklara yol açmaktadır.

Bu durumda yağ üretiminin yakıt üreticisi tarafından yapılması veya tedariki sağlayacak kurumlar ile anlaşmaların yapılması yerinde olacaktır. Çünkü gittikçe artan petrol fiyatlarına karşı biyodizel yakıt üretmek isteyen firmalar nedeniyle yağ fiyatları da giderek yükselmektedir. Biyodizel yakıt için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da üretimin hangi niyetle yapıldığıdır. Birçok sanayi firması kendi yakıt giderlerini karşılamak amacıyla biyodizel üretimi yapmaktadır. 2004 yılında satış engelleri kaldırılan biyoyakıt, sonrasında çeşitli kurum ve kişiler tarafından satılmaya başlanmıştır. Satış veya üretim amaçlı kullanılmak üzere üretilen biyoyakıt miktarı değişim göstereceği için girişim öncesinde bu konuda karara varılmalıdır.

Normal dizel ile çalışan motor performansı %1 iken, biyodizel ile çalışan bir motorun performansı %3’e kadar çıkabilir. Ayrıca, biyodizel bir motoru çalıştırırken normal dizelle karşılaştırıldığında çok daha az sarsıntıya yol açmaktadır. Bu nedenle, biyodizel kullanılan motorların ömürleri çok daha uzun olmakta, yıllar sonra dahi makinalar eski hallerini korumaktadır. Biyodizel yakıt, normal dizele göre yanma eşiği açısından da farklılık göstermektedir. Normal dizelin yanma eşiği 125 C olarak belirtilirken, biyodizel yakıtın yanma eşiği 149 C’dir. Biyodizel normal dizelle karşılaştırıldığında daha kolay ve güvenilir taşındığı için de daha az maliyetlidir.