Güneş Paneli Üretiminde Geri Dönüşüm

Güneş Paneli en yalın haliyle; içinde bulunan silikon maddesinden yapılan güneş hücreleri ile güneşten gelen fotonların emilmesini, tutulmasını dolayısıyla bu fotonların elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır. Güneş Enerjisi sınırsızdır. Hatta öyle ki, bir günde güneş ışınları ile dünyaya gelen enerjinin Dünyanın 1 yıllık enerji tüketimine eşit olduğu söylenmektedir. Hal böyle iken, insanoğlunun geleceği açısından güneş enerjisini elektriğe dönüştürmek olmazsa olmazdır.

Bir güneş panelinin ortalama ömrü 25-30 yıl arasındadır. Böylesi sınırsız bir enerji kaynağı için bu kadar sınırlı bir ömre sahip bir araç, sektör için periyodik olarak yeni maliyetlere katlanılacağının ve sürekli bir hurda atık üretiminin açıkça göstergesidir.  Her ne kadar güneş panellerinde kullanılan silikon hammaddesi toprakta oldukça fazla bulunsa da; insanoğlunun özellikle gelecek dönemlerde bu enerji üretimine duyacağı ihtiyaç ve zaman ilerledikçe yeni atık panellerin artması ortaya ciddi bir problemi meydana getirecektir.
Dahası tek sorun ömrü tükenen paneller de değildir.

Kurulum hatası, kullanım hatası ve montaj sırasında veya sonrasında meydana gelen hasarlar sebebiyle kullanılamaz hale gelen paneller de bir diğer problemdir. Kısacası böylesi doğa dostu bir sistemin aynı zamanda doğaya istikrarlı bir şekilde atık üretmesi üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur. Güneş Panelleri ağırlıklı olarak cam ve metal aksamdan oluşmaktadır. Bu durum da pek tabii geri dönüştürülebileceklerin göstergesidir. Dahası paneller üzerinde ya da dahilinde kullanılan cam koruma kağıtları, ahşap paneller ve atık hücreler de geri dönüşümün konusu olabilmektedir.

Eğer söz konusu geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştirilebilirse; sadece milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturulmayacak, aynı zamanda; her geçen gün dünya çapında şimdiden milyonlarca tona ulaşan panel çöplüğünün insanlığa faydalı bir amaçla kullanılması sağlanacaktır.