Güneş Enerjisi Yatırım Teşvikleri

Güneş enerjisi ile üretilmiş olan araçlar sayesinde çeşitli alanlardaki beşeri ihtiyaçlar giderilmektedir. Bu sayede hem yenilenebilir bir enerji kaynağı ile asla bitmeyecek olan bir ihtiyacın giderilmesi sağlanmış olur hem de tükenecek olan kaynakların kullanılmaması ile kar elde edilmiş olur. Güneş enerjisi yatırım teşvikleri göz önünde bulundurulduğunda; tarihsel süreçte bu enerji sistemine çeşitli kurumlar aracılığı ile yardımlar yapılmıştır. Bunların en önemlisi GES’tir. 2012 yılında yatırımlar için devlet tebliğ kararının uygulanması ile bu alanda yapılacak yatırımlarda birtakım değişiklikler olmuştur. Ancak güneş enerjisi açısından yatırım teşvikleri deva etmiştir.

Bu alanda KOSGEB’in hem kredi hem de koşullara göre şekillendirdiği birtakım yardımları vardır. Bu alanda yatırım yapacak olan kişiler; kurumların sunmuş olduğu teşvik kampanyalarını da değerlendirerek çok daha düşük maliyetle, bu enerjiden faydalanabilecektir. Bunun dışında bu alana yönelik yapılan çalışmaların genel olarak 1960 yılı ve sonrasında olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımların artması sağlanmıştır. Elbette öncesinde yapılacak olan yatırımlar için gerekli teknolojik gelişmeler de üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde gelişmelerin sağlanması, yatırımların da gerçeklemesi ile kar elde edilmesi mümkün olacaktır.

Enerjinin kullanımı ile çeşitli alanlarda tükenecek olan kaynakların kullanımı olmayacaktır. Bu sayede güneş enerjisinin kullanılması; kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklara olan ilgiyi azaltacaktır. Doğaya verilen zararın azalması da bu şekilde sağlanmış olacaktır. Doğaya salınan metan gazı, karbondioksit gibi gazlar; hem insan sağlığını tehlikeye düşürmekte hem de doğanın sağlıklı ömrünü kısaltmaktadır. Bunun için Güneş enerjisi yatırım teşvikleri, ülkelerin önem verdiği bir alan olmuştur. Güneş enerjisi yatırımlarının artırılması ile bu fayda maksimum düzeye ulaşacaktır. Kullanımının buharlı makineyle başlamış olmasından bu yana pek çok gelişme ile evlerin güneşin olmadığı zamanlarda bu sistem ile ısıtılması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca pil atıklarının önlenmesi de güneş enerjisi ile çalışan pillerin üretilmesi ile son bulmuştur.