Güneş Enerjisi ve Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, kelime anlamı olarak termal ısı demektir. Bu enerji yerkabuğunun derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturmuş olduğu kimyasallar içeren su, buhar ve gazlardan oluşmaktadır. Bu enerji çeşidi, doğanın dostu olan birincil enerji kaynağı olarak görülebilir. Aynı zamanda ucuz olması da tercih edilme sebepleri arasındadır. Jeotermal enerji tükenmeyen, yenilenebilen, sürdürülebilen bir enerji kaynağıdır. Bu sebeple hem güneş enerjisinin hem de jeotermal enerjinin, ülkelerde kullanılmasının oldukça faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Elektrik üretiminin güneş enerjisi ile yapılması, pek çok ülkenin bu alanda çalışmalara yönelmesini sağlamıştır. Bu alandaki yatırımların artması, güneş enerjisinden elde edilen karın artması amacıyla gerçekleşmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu sebeple önemi büyüktür. Güneş enerjisi elektrik üretimi yapma, suyun ısınmasını sağlama, peteklerin ısınmasını sağlama, pillerin üretimi ve güneş enerjisi ile çalışan araba üretme gibi alanlarda kullanılmaktadır. Yaygın olmasa da bu alandaki girişimler önemlidir. Güneş enerjisi ve jeotermal enerji doğa dostu olması sebebi ile tercih edilmesi gereken enerji kaynaklarıdır. Doğaya zarar vermeden yaşamak zorunda olan insan, zarar vermesi halinde kendi sonunu getireceğini bilmelidir.

Jeotermal enerjinin kullanım alanları ise ilk olarak elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bunun dışında merkezi ısıtma ve merkezi soğutma, sera ısıtması gibi alanlarda da jeotermal enerjinin kullanılıyor olduğunu görüyoruz. Bu enerji ile karbondioksit, gübre, lityum, hidrojen, ağır su gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi de yapılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi, doğa dostu olarak anılmalarını sağlamıştır. Bu enerji kaynakları doğadan elde edilen ve karşılıklı olarak fayda dönüşümü sağlayan enerji kaynaklarıdır. İnsanların temel gereksinimlerini tükenebilen kaynaklardan sağlaması halinde, salınan gazlar, atıklar ve diğer etkenlerden ötürü doğa zarar görmektedir. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının doğa dostu olduğu söylenebilir. Güneş enerjisi ve jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında olduğundan; doğa dostu olarak bilinmektedir. Bu sayede hem ihtiyaçların giderilmesi hem de doğanın zarar görmemesi sağlanmaktadır. İnsanlar tükenmeyen bu enerji kaynakları ile doğaya zarar vermeden üretimlerini yaparak; doğanın ve toplumun sağlıklı bir şekilde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacaktır.