Güneş Enerjisi Olmasaydı Nasıl Olurdu?

Doğaya yönelik sorular sorulurken, güneş enerjisi olmasaydı ne olurdu sorusunun sorulamaması imkansızdır. Çünkü çok büyük oranda bir gereksinim Güneş’in varlığı ile sağlanmaktadır. İnsanlar güneşi bir enerji kaynağı olarak kullanmasaydı, tükenebilir enerji kaynaklarının son bulması halinde, yaşamsal faaliyetlerin duracağını söyleyebiliriz. Ancak güneş enerjisinden pasif olarak dahi faydalanmanın mümkün olmaması halinde ise yaşamın duracağı bir gerçektir.

İnsanlar güneş enerjisi sayesinde, ülkeler arasındaki rekabetin en aza indirgeneceğini düşünmektedir. Çünkü petrol rezervleri 1960’lı yıllardan itibaren çok daha büyük bir sorun haline gelmiş ve bu rezervlerin tükeniyor olması sorunlar yaratmıştır. Bu sebeple güneş enerjisinin olmaması, alternatif kaynaklara ulaşılamıyor olmasından ötürü yıkıcı olabilecektir. Güneş’ten teknik bir yapılanma ile faydalanmanın önemi büyüktür. Bireysel olarak düşünülmesinin yanı sıra toplumsal bazda Güneş enerjisinden faydalanma, ileri bir adım atmanın hızlanacağını göstermektedir.

Bağımsız bir şekilde gelişmek ve herhangi bir sorun yaşanmadan var olmak açısından düşünüldüğünde, güneş enerjisi olmadan var olmak zor olacaktır. Güneş enerjisinden elde edilen fayda örneği ısınma, kömür ya da doğal gibi kaynaklardan da elde edilebilir. Ancak biliyoruz ki doğada bu kaynakların üretimi söz konusu değildir. Bunun için güneş enerjisi olmasaydı ne olurdu sorusuna verilecek olan cevabın merak edilmesi normaldir. Bu kaynakların kullanılmasının doğaya çok büyük zararının olması, güneş enerjisinin başarılı bir alternatif olacağının göstergesidir.

Bitmeyecek olması, sahiplenilemiyor olması gibi özellikleri ise diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi herhangi bir rekabet sonucu savaşın çıkma ihtimalini ortadan kaldırmış olacaktır. Bu sayede insanların güneş enerjisi ile zararsız bir şekilde gereksinimlerini sağlaması ve bir yandan da toplumsal anlamda herhangi bir sorun yaratmadan enerjiden faydalanılması söz konusu olacaktır. Olmaması halinde ise tükenebilir enerji kaynakları üzerindeki savaşlar git gide artacaktır.