Güneş Enerjisi Maliyeti ve Verimliliği

Güneş enerjisinden elde edilen yararların, verimlilik bazında incelenmesi düşünülebilir. Çünkü ısınma, elektrik gibi alanlarda kullanılan güneş enerjisinin ne derece verimli olduğu önemlidir. Güneş enerjisi maliyeti ve verimliliği dikkate alındında, ülkenin verimliliğini sağlamak açısından yıl içinde ne kadar güneş aldığının irdelenmesi gerekmektedir.

Türkiye için düşünülürse günde ortalama 7.5 saat yani; 4.2 kWhm2, yıllık ise toplam 2.737 saat 1.527 kWhm2’dir. Genel olarak düşünüldüğünde ve bir sıralamaya tabi tutulduğunda, ortalamanın üstünde bir güneşlenme süresi olduğu söylenebilir. Bu sebeple güneş enerjisinden elde edilen verim artacaktır. Bunun için güneşlenme faktörünün yanında kullanılan paneller de önemlidir.

Genel olarak Türkiye’de kullanılan sistemler PV sisteminden oluşmaktadır. Aynı zamanda lisanssız bir şekilde belli bir miktara kadar üretim yapabilmektedir. Ancak 23 MW kurulu güç ile Konya Karatay Kızören GES’inin enerji bakanlığınca 3 GW üretim yapacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir ilerlemenin olması halinde, verimlilik çok daha fazla artacak, güneş enerjisinden elde edilen fayda büyük oranlara yükselecektir.

Bitmeyen bir enerji olan güneş enerjisinin ekonomik açıdan ele alınması da önemlidir. Çünkü verimlilik sağlanırken, aynı zamanda ne kadar maliyetin de gerektiği önemlidir. Güneş enerjisinin dönüşümü, çeşitli paneller ile sağlanmaktadır. Aslında diğer kaynakların yani petrol, kömür, doğalgaz gibi kaynakların; ithal ediliyor olması, diğer ülkelere göre stratejik bir konum yaratması gibi özelliklerden ötürü güneş enerjisi çok daha avantajlı görülmektedir. Üstelik yapılan teknolojik araçlar ile elde edilecek ve sonrasında bu enerjinin sürekliliği sağlanacaktır. Yani bitmesi gibi bir durum yoktur ve elde edilen enerji her geçen gün kendini yenileyecektir.

Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Güneş enerjisi maliyeti ve verimliliği arasındaki bağlantının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani var olan enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü için kurulan panellerin üretilmesinden sonra, en ucuz şekilde enerji üretimi sağlanmaktadır. Ayrıca panellerin üretiminde kar oranının artırılması için maliyet düşürülmektedir. Bu şekilde ihtiyaçların giderilmesi, güneş enerjisinin kullanılması; hem insanların fayda sağlaması hem de doğanın kazanması anlamına gelmektedir.