Enerji Tüketim İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu enerji tüketimi istatistikleri verilerine göre 2017 yılı içerisinde en çok doğalgaz ve taş kömürü tüketildi, Sanayi ve hizmet sektörleri enerji tüketimleri için toplamda 107 milyon 265 bin 393 ton petrol enerjisi tüketti. En fazla enerji tüketimi Sanayi sektörünün payı 91 milyon 370 bin 932 olarak belirlendi, hizmet sektörü 15 milyon 894 bin 461 ton enerji tüketimi ile 2. Sırada en fazla enerji tüketimi yapan sektör oldu. İmalat sanayi % 42,2’lik pay ile en büyük paya sahip sektör, elektrik üretimi, gaz üretimi, buhar, iklimlendirme cihazlarının üretimi ve dağıtımı % 40, ulaştırma ve depolama % 10,2’lik toplam enerji tüketimleri ile sektörler arasında en çok paya sahip sektörler oldu.

2017 yılında doğalgaz ile üretilen 29 milyon 159 bin 160 TEP ile en fazla tüketilen enerji yakıtı oldu. İkinci enerji kaynağı Taş kömürü ise 19 milyon 640 bin 806 TEP tüketildi, 12 milyon 721 bin 630 TEP ile linyit ve asfaltit kömür üçüncü sırada en çok tüketilen enerji kaynağı oldu. Türkiye’de 2017 senesinde harcanan enerji sarfiyatı 51 milyon 276 bin 804 TEP olarak tespit edildi.

2017 yılı enerji tüketiminde sektör dağılım incelendiğinde, tüketilen enerjinin %62’sini imalat sanayinin harcadığı görülüyor, en çok enerji tüketen ikinci sektör ulaştırma ve depolama hizmetleri olurken, toptan ve perakende sektörü %3.8’lik bir harcama yapmış.

Sanayi ve hizmet sektörlerindeki harcanan elektrik enerjisinin % 78,6’sı mal ya da hizmet üretiminde, % 10,8’i aydınlatma ya da bürolarda (fotokopi, bilgisayar vs. kullanımı) tüketildi. Sarf edilen bu elektriği üretmek için ise 46 milyon 280 TEP harcandı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı enerji tüketimi araştırması için, sanayi sektörlerinde ve hizmet sektörlerinde 50 kişi ve daha çok istihdama olanak veren 25479 işletme ile gerçekleştirdi.