Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı

Gece oluşan soğuk hava tabakasının yere yakın bölümleri, güneşin ışınlarıyla hemen ısınmaya başlar. Fizik derslerinden de hatırlayacağınız üzere ısınan hava genleşir ve yükselir. Bu anda atmosferdeki soğuk hava tabakası yere doğru iner. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle de rüzgar oluşur. Rüzgarın mekanik enerjiye dönüşmesini sağlayan sisteme rüzgar tribünleri denir. Rüzgar enerjisi havadaki hareketli enerjiden elde edilir. Dünyada en düşük rüzgar enerjisine sahip olan bölgelerde bile rüzgar cinslerinden twh rüzgar enerjisi üretmek mümkündür. Günümüz şu an bundan faydalanacak teknolojiye sahip değildir. Dünyada rüzgar enerjisi kullanımının potansiyeli oldukça yüksek olmak ile beraber 53.000 twh dir.

Güneş enerjisi gibi rüzgar enerjisi de bölgelere göre farklılık göstermektedir. Rüzgar enerjisine etki eden faktörler arasında; ülkelerin denize kıyısının olup olmadığı ve üzerinden geçen havadaki akımların etkisi vardır. Günümüze bakacak olur isek; dünyada rüzgar enerjisi yaygın olarak kullanılabilmektedir.  Dünyada rüzgar enerjisi kullanımında önde olan bölgelerden bazıları şunlardır; Okyanusya, Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Rusya olarak sayabiliriz. Yapılan araştırmalara göre; bu bölgelerden Doğu Avrupa ve Rusya, Afrika, Kuzey Amerika bölgelerinin dünyadaki rüzgar enerjisi potansiyelinin yarısından fazlasına sahip oldukları gözlenmiştir.

Her ne kadar Doğu Avrupa ve Rusya, Afrika, Kuzey Amerika bölgelerinin en fazla rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğu yapılan araştırmalarda görülse de bunun öyle olmadığı yine daha sonra yapılan araştırmalarda görülmüştür. Nedeni ise; ülkelerdeki endüstri seviyesinin aynı olmamasıdır. Gelişmiş olan ülkeler, gelişmemiş ülkelere göre daha fazla rüzgar enerjisi elde edebilirler. Burada önemli olan ülkelerin üretim güçlerinin, yatırımlarının ve endüstriyel ve sanayi kurumlarının ne ölçüde olduğu ve ne kadar gelişmiş olduğu ile alakalı olduğudur. Yapılan veri ve araştırmalara göre 2014 yılının Temmuz ayı verilerine göre dünya üzerinde rüzgar enerji gücü en fazla olan ülkeler şöyle sıralanabilir; Çin, Abd, Almanya, İspanya, Hindistan.

Daha sonrasında İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Danimarka gibi ülkelerin değerlerine göre değişim göstermektedir. Araştırmalara göre; rüzgar enerjisinin dünya üzerinde yaygınlaşması için daha çok yol alması gerekmektedir. Günümüzde ülkelerin çoğu yenilenebilir enerji kaynakları yerine farklı uygulamaları tercih etmektedirler. Buna bağlı olarak dünyada gelişmiş olan ülkelerin bu alanda yatırımlarını fazlalaştırarak artırması ve yatırım yaparak, teşvik etmesi önemlidir, gerekmektedir.