Dünyanın Geleceği Döngüsel Enerji

Doğrusal ekonomik modelin zıttı olan bu hareket her şeyin sıfırdan üretilmesini, geri dönüşüm faaliyetlerini her alana yaymayı, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı, atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlıyor. Döngüsel ekonomi insanların geleceği için güçlü bir projedir ancak bugün tam anlamıyla mevcut olmaması onu yetersiz kılıyor. Ancak gelecek on yıl bu amaç doğrultusunda hareket edildiği taktirde döngüsel ekonomide hedeflenen yere gelineceği bir gerçektir.

Günümüzde döngüsel ekonomi faaliyetlerinin hiç olmadığını söylemek yanlış olacaktır. Çünkü su, enerji, atık yönetimi, plastik gibi birçok alanda geri dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar döngüsel ekonomi için bir ilk adım niteliği taşımakta ve onun nasıl şekillenip büyüyeceğine dair bizlere bir fikir vermektedir. Dünyada pek çok şehirde geri dönüşümlü bir hayat için her türlü faaliyetler, her alanda uygulamaktadır.

Ancak hala döngüsel ekonomi için birçok engel mevcuttur. Bunlar temel ve fizik yasalarına uyanlar ve esnek, tasarıma, iş uygulamalarına, tüketim tercihlerine ve teknolojik anlamda inovasyon kapasitesine bağlı olanlar olarak iki şekilde ifade edilebilir.