Danimarka’da Rüzgar Enerjisi

Danimarka rüzgar enerjisi ile ürettiği enerji fazlasının %80’ini Almanya ve Norveç arasında eşit olarak bölüştürürken, kalan enerjiyi İsveç’e verdi. Tüm bu açıklamalar ve yapılan tespitler doğrultusunda enerji ihtiyacının %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamanın, aslında o kadar da imkansız olmadığını görmekteyiz. Danimarka rüzgar enerjisi kapasitesinin dörtte üçünü, kıyı şeridinde kurduğu rüzgar çiftliklerinden sağlıyor. Kurulan rüzgar çiftlikleri, hükümet tarafından oldukça fazla destek görüyor. Danimarka ülkemiz ile kıyaslandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemize nazaran çok daha fazla kullanıldığı görülüyor. Üstelik yenilenebilir rüzgar enerjisinin bütçesinin de oldukça düşük olduğu göz önünde bulundurulursa, yenilenebilir rüzgar enerjisinin ülkemizdeki eksikliğini görmüş olacağız.

Dünyada sıralamayı belirleyen Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan sıralamalar ve istatistikler doğrultusunda, Türkiye 2014 yılında kurulan rüzgar enerji gücünde Avrupa da 10. sırada yer almıştır. Türkiye’de kullanılan enerji kaynaklarının %85’inden fazlası fosil yakıtlardan, %70 gibi bir oranı da dışarıdan sağlandığı belirlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde yenilenebilir enerjinin payı ne yazık ki %10’un altında seyrediyor. Bu oran, Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda Danimarka ‘ya göre oldukça geride kaldığı gerçeğini gösteriyor.

Danimarka’nın yenilenebilir rüzgar enerjisi alanında kırdığı bu rekor, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bir çok habere konu olmuştur. Danimarka ‘nın doğal enerji kaynaklarına yönelmesinden bu yana, hava kirliliği  konusunda iyileşme sürecine girdiği görülüyor. Bütün bu veriler ışığında, sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda tüm dünyanın Danimarka’yı örnek alması gerektiği söylenebilir.

Danimarka‘ da ayrıca yenilenebilir rüzgar enerjisinden faydalanma amacıyla kurulan tüm rüzgar çiftliklerinde önemli eğitimler de verilmekte. Rüzgar enerjisi konusunda ileri teknoloji ve bilgi birikimine sahip olan Danimarka, Danimarka Teknik Üniversitesi’nde rüzgar enerjisi yüksek lisans eğitim programı kapsamında, yenilenebilir enerji türlerinden biri olan rüzgar enerjisi alanında eğitim vermektedir. Danimarka ‘nın üniversitelerinde verilen detaylı ve ileri düzeyde yenilenebilir rüzgar enerjisi eğitiminin, bu enerji kaynaklarının gelişmesinde ciddi bir payı var.