Yenilenebilir Kaynaklardan Daha Fazla Elektrik Ürettiler

Avrupa yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektrik, ilk kez 2017 yılında, linyit ve taş kömüründen elde edilen miktardan daha fazla oldu. Çok değil, bundan 5 yıl önce kömürden ve benzer kaynaklardan üretilen elektrik miktarı, güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen miktarın 2 katı kadardı. 28 Avrupa ülkesinin verilerine göre hazırlanmış olan bu rapor, konvensiyonel kaynaklardan yenilenebilir ve temiz kaynaklara geçiş için muhteşem bir ilerleme olarak kabul edilmekte.

Hidroelektrik dışında kalan yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik miktarını 2 yıl öncesine göre yüzde 12 civarında artış göstermektedir. Geçen yıl, bir önceki yıla göre hidroelektrikten sağlanan elektrikte  düşüş yaşanmıştır. Ancak yenilebilir elektrik üretimi yüzde 1 civarından artış göstermiştir. Almanya ve İngiltere yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi konusunda ilk sırada gelmektedir. Danimarka’da ise elektrik üretiminde yenilenebilir elektriğin oranı %7 artış göstererek, biyokütle, güneş ve rüzgardan üretilen elektriğin payı %74 olmuştur. Geçen seneye oran ile ciddi yenilenebilir elektrikte ciddi büyüme gösteren diğer ülkeler ise Hırvatistan ve Romanya’dır. Yenilenebilir elektrik üretiminde %10’un aşağısında kalan ülkeler ise Fransa, Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’dır.

Rüzgardan elde edilen elektriğin artışı nedeni ile taş kömüründen üretilen elektrik üretimi yüzde 7 oranında azalmıştır. Fosil yakıt konusundaki gelişmeler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Hollanda, İtalya ve Portekiz’in taş kömürünü terk etme politikalarıyla birlikte bu oran daha da düşecektir. Ancak Avrupa’da yenilenebilir elektrik üretimindeki artışa rağmen, elektrik sektöründeki emisyonlar düşmemiştir. Geçtiğimiz sene Avrupa’da elektrik üretimindeki emisyon yaklaşık olarak bir milyon ton civarındadır. Bunun nedeni ise, Avrupa’daki yağış azlığına bağlı barajlardan sağlanan elektriğin düşmesi, Almanya ve Fransa’daki nükleer santrallerinin mahkeme kararı ile hizmet dışı kalması ve Avrupa’da elektrik tüketiminin artmaya devam etmesidir.