AB 'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre yüzde 34 civarlarında öngörülüyor. Bu öngörüdeki artışın sebebi ise gelişen teknoloji olarak gösterilmekte. Eğer yenilenebilir enerjinin toplam tüketimdeki oranı yükseltilebilirse, emisyon oranında önümüzdeki 12 yılda yaklaşık yüzde 15 civarından bir azalma sağlanabilir. Diğer yandan yüzde 30 civarında yenilenebilir enerji kullanımı 40 ile 110 milyar euro 'luk bir tasarruf anlamına gelmekte. Rapora göre AB için yenilenebilir enerjinin toplam tüketim içindeki payının artırılması gelişen teknoloji ile birlikte çok daha kolay ve halihazırda yenilenebilir enerji sektöründe çalışan 1.2 milyonluk istihdamın daha da artırılması anlamı taşıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı  tarafından hazırlanan rapor, yenilenebilir enerji maliyetlerinin son yıllarda önemli derecede düştüğünü de gösteriyor. AB, kabul edilebilir yeni bir yenilenebilir enerji politikasıyla yatırımcılara piyasada güven ortamı sağlayabilir, bu alanda istihdam sağlayabilir, halk sağlığında önemli iyileştirmeler yapabilir ve iklim hedefleri ile uyumlu, daha güçlü ve iddialı karbonsuzlaştırma politikaları izleyebilir.

Hazırlanan raporun işaret ettiği bir başka konuda, AB üyesi ülkelerin uygun bir maliyet ve yatırımla, yenilenebilir enerji potansiyelini artırabilecekleri. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının %0,3’üne denk ek yatırımla yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %34 seviyesine çıkartılması mümkün olacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı  tarafından hazırlanan rapora göre, elektrik sektöründe yenilenebilir enerjinin payı 15 yıl içinde %29’dan %50’ye çıkarılmış olacak. 2030 yılı itibari ile binalarda enerjinin %42’si, sanayide %36’sı ve ulaşımda %17’si yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak. Avrupa Birliği’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma politikasını gerçekleştirebilmesi için yenilenebilir enerji ile çalışabilen çeşitli ulaşım araçlarına ihtiyaç duyuluyor ve bunların sayısının artırılması öngörülüyor.