Uluslararası Çevre Politikaları

Dünyamız bir ekosistem içinde düzenle varlığını sürdüren bir çok canlıyı içinde barındırmaktadır. Ekosistem o kadar harika bir işleyişe sahiptir ki, hiçbir sorunla karşılaşmamızı sağlar. Fakat çevre kirliliği, küresel ısınma gibi Dünyanın tümünü etkileyen ciddi problemler ortaya çıktıkça ekosistemin işleyişi bozulmaktadır. Amerika başta olmak üzere bir çok Avrupa devleti de çevre politikaları uygulamaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili çalışan Bileşmiş Milletlere bağlı pek çok uzman kuruluş da vardır. Bu uzman kuruluşlar, çevre politikaları yaparak çevre sorunlarına ilişkin çözüm yolları aramaktadır.

Çevre , insanların ve diğer tüm canlıların bir arada yaşadıklar, sosyal, kültürel, ekonomik, fizyolojik ilişki içinde bulundukları ortama denmektedir. Sağlıklı bir yaşantı için tabiki sağlıklı bir çevre gerekmektedir. Çevre, tüm canlıların üremesi, beslenmesi en önemlisi de yaşayabilmesi açısından önemlidir. Çevre kirliliği, insanların ortaya çıkardığı dolaylı ya da dolaysız zararlardan meydana gelmektedir. Çevre kirliliğinin ortaya çıkması ve artması Dünyamızın küreselleşmesiyle yakından ilişki içindedir. Bugün global dünya içerisinde teknoloji, ekonomi, kültür, tarım, endüstri gibi pek çok alan küreselleşmeye başlamıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte savaşların yıkıcılığı ve tahribatı artmaya başladı. Eski zamanlarda yapılan savaşlar ile günümüzde yapılacak bir savaş aynı değildir. Bu yıkıcı savaşlar çevre üzerinde fazlasıyla olumsuz etki yaratacaktır.  

Çevre kirliliği özellikle 3.Dünya ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkeyi tehdit altına alıyor. Çevre kirliliği artık günümüzde iyice artmaya başladıkça çözüm arayışları da hız kazanmaya başlamıştır.
Çevre sorunları adına ilk önemli adım bilindiği üzere 1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda atılmıştır. Geleceğimize yönelik bu önemli konferansta çevre kirliliğine sebep olan veya olacak olan sebepler belirlenip çözüm odaklı arayışlar içerisine girilmiştir. Fakat bunun gibi bir çok çabaya karşılık biz insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye zarar vererek geleceğimizi yok etmekteyiz.

Dünyamızın küreselleşmeye başlamasıyla çevreyi tahrip edecek bir çok unsur karşımıza çıkmaya başlıyor. Günümüzde teknolojik aletlerin artmasıyla, insanların tüketim ihtiyacının artması doğru orantılı şekilde ilerlemektedir. Bunların öncelikli sebebi olarak küreselleşen dünya gösterilebilir. Dünyamızın küreselleşmesiyle bir çok savaş daha yıkıcı hale gelebilmektedir. Ayrıca artan insan ihtiyaçları çevreye ve tüm canlılara zararlı bir hale gelebilmektedir.