Tür Koruma Eylem Planları

Tür koruma ve eylem planı; bir canlı türünün bugünkü durumunu, varlığına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plandır. Bütün bunlar belirlendikten sonra konunun uzmanları bu türe ilişkin beş yıllık faaliyet planları oluşturmaktadır. Bu planlarda nesli tükenmekte olan canlı türleri öncelikli olarak ele alınır.

Bugüne kadar Eber Sarısı (Afyonkarahisar), Baskil Lalesi (Elazığ), Akzambak (İzmir), Dağ Horozu (Trabzon), Sümbül (Kahramanmaraş), Çizgili Sırtlan (Şanlıurfa), Samsun Madımağı (Samsun), Hopa Engereği (Artvin), Sakallı Yarasa (Rize) gibi birçok farklı bu planlarla koruma altına alındı. Her ildeki özel türler için tek tek hazırlanan bu planların yanında turna gibi bazı türler için yurdun tümünü kapsayan tür koruma eylem planları hayata geçirildi.

2018’in sonuna kadar 20 yeni tür için bu planlar hazırlanmış olacak. Truva Kardeleni (Çanakkale), Kelaynak (Şanlıurfa), Peygamber Çiçeği (Yozgat), Allıgelin (Gümüşhane) 2018 yılı için plana dahil edilen türlerden bazıları. 2019 yılına kadar 100 tür için oluşturulan tür koruma eylem planlarının tamamının uygulanmış olması hedefleniyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok uzmanla çalışılıyor ve her şey uluslararası standartlara göre ilerliyor.