Tarihte Güneş Enerjisi

Güneşin bir enerji olarak ve bilinçli bir şekilde kullanımının ilk olarak M.Ö 400’lü yıllara dayandığını söyleyebiliriz. Sokrates evlerin güneş cephelere bakmasına teşvik ederek, ısı ve ışıktan yararlanma yoluna gitmiştir. 1600’lü yıllarda ise Galile’nin merceği bulmasıyla Güneş’in kullanımında farklı bir noktaya gelinmiştir. 1725 yılında ise Belidor tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir su pompası icat edilmiştir. Bu sayede güneş enerjisine bağlı olarak bir aracın üretilmesi söz konusu olmuştur.

Güneş enerjisi ne zaman bulundu sorusu; bu kadar eski bilgilere dayanmaktadır. Fransa’da yapılan bir çalışma ise 1860’larda bir buhar makinesinin üretimidir. Güneş enerjisine bağlı olarak buhar makinesi icat eden Mohuchok, bu icadında parabolik aynalardan yardım almıştır. Aynı zamanda güneş pompaları ve güneş ocakları üzerine de birtakım çalışmalar yapmıştır.

Güneş enerjisine yönelik buluşlar ve kullanımlar Türkiye’de de önem kazanmıştır. Bağımsız bir enerji kaynağı olması nedeniyle, ülkelerin bu enerjiden faydalanmasının artması, kendi menfaatleri için önem arz etmektedir. Türkiye’de güneş enerjisine yönelik ilk ulusal kongre 1975 yılında gerçekleşmiştir. Bunun öncesinde bu enerjinin alternatif bir enerji kaynağı olarak kabul edilmesi ise 1960 yılında olmuştur. O dönemden bu yana çalışmalar artmıştır ve gerek uzman kişiler gerekse üniversitelerin çalışmaları ile bu alandaki bilgi birikimi ve faaliyetler artmıştır. Güneş enerjisinin devlet ve endüstri açısından önem kazanması ile Türkiye’de bu alana duyulan ilgi artış göstermiştir.

Güneş enerjisi ne zaman bulundu sorusunun oldukça eski tarihlere dayanması, ancak bu enerjinin günümüz teknolojileri ile kullanılması çok da eski diyebileceğimiz bir tarihte olmamıştır. Ancak hızlı bir şekilde gelişim göstermiştir ve 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yapmış olduğu ilk pasif güneş enerjisi uygulaması ile gündeme gelmiştir. Bunun dışında İTÜ, Ege üniversitesi, yıldız Teknik Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında bu enerji kaynağına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ege Üniversitesi’nde 1978 yılında Güneş Enerjisi Enstitüsü kurulmuştur. 1977 – 1985 yılları arasında ise ısı ihtiyacının giderilmesi konusundaki projelerin yürütüldüğünü söyleyebiliriz.

1985 yılında ise TÜBİTAK bünyesinde kurulmuş olan Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, güneş pillerinin tasarımı ve üretimi konusundaki çalışmaları desteklemiştir.1982 yılından itibaren ise Elektrik İşleri Etüt İdaresi, genel anlamda tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını desteklemektedir.