Sürdürülebilirlik ve Şirket Yönetimi

Özellikle kurumsal firmalar bu kriterlere hem çok dikkat etmekte hem de bu kriterleri iş yaşamının bir parçası haline getirmeyi başarmaktadırlar. Bu aslında kurumsal bir iş yeri olmanın da gereklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Bir iş yerinin çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı sorumluluklarını düzenli olarak devam ettirebilmesi de sürdürülebilirlik olarak tanımlanmaktadır. Yani bu saydığımız kriterlerin yerine getirilebilmesi kadar bunların sürdürülebilir olması da bir o kadar gereklidir.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterleri devamlı iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınmalı ve bunlar hem çevresel, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan değerlendirilmelidir. Bu uygulamaların sürdürülebilir olması, sürekli yenilenmesi, iyileştirme faaliyetlerine konu olmaları ile de yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk politikaları belirli yönetim politikaları ile yakın ilişki içinde olduğundan yönetim politikaları bazı özellikleri taşımalı ve bunları devamlı koruyabilmelidir. Öncelikle yönetim risklerini en iyi şekilde değerlendirebilmeli ve bu süreci etkin bir şekilde yönetebilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği adına geliştirilen uygulamaları çok dikkatli olarak uygulamalı, gerekli eğitimleri hem almalı hem de çalışanlara verilmesini sağlamalıdır. Tüm bunlar olurken iş yerinin üretim hacmi düşünülmeli sürekli artırılmaya yönelik faaliyetlerde bulunulmalı ve iş yerinin performansını artırıcı faaliyetlerde bulunulabilinmelidir. Şirket içinde iletişimin açık olarak yapılması çalışanların tüm süreçlere aktif katılımlarının da sağlanıyor olması oldukça önemli bir ayrıntıdır.

Tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak ve doğal kaynakları korumaya yönelik girişimler her daim canlı ve etkin tutulmalıdır. İyi bir çevre yönetim politikası geliştirmek ve uygulamak bu süreç açısından oldukça önemli bir başka ayrıntıdır. Şirket sadece çalışanları ile değil ortak iş yaptığı paydaşları ile de sürekli iletişim içinde olmalı ve onları da bu sürecin bir parçası olarak görmelidir. Tüm bu süreçler içerisinde müşteri memnuniyeti ilkesini de atlamamak ve müşteri memnuniyetine öncelik vermek son derece önemlidir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini şirket yönetim kriterleri arasında özümletebilmek sürecin aktif bir şekilde çalışmasına ve sürdürülebilir olmasına zemin hazırlayacaktır.

Şirketlerin sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları faaliyetlerin tümü sadece prosedür ve talimatlarda ve toplantı gündemi ya da notlarında kalmayarak hayata geçmeli ve uygulamalı olarak yaşanılarak tecrübe edilmelidir.
Kurumsal bir yapıya sahip olmanın kriterlerinin var olması ve bunların yönetim anlayışı içinde eritilmesi önemli olduğu gibi bu alanda da verilen kararlar ile yapılan uygulamaların birbirleri ile paralel olmaları ve alınan kararların hayata geçirilip can bulması en önemli kısmıdır.