Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Mimari, sanayi ve enerji yönetimi gibi alanlarda belli kriterlere göre sürdürülebilirlik raporu verilebilir. Ancak önce sürdürülebilirlik raporu nedir sorusunu yanıtlamakta fayda var. Temel olarak, bir projenin doğaya zarar vermeyecek, kendini yenileyerek enerji kaynaklarını aşırı derecede tüketmeyecek bir yapıya sahip olduğunu tescilleyen rapor bu şekilde adlandırılır.

Üretilen projenin doğaya uygun olup olmadığının incelenmesi, kullanılan enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve projeyi üretmek/kullanmak için gerekli olan enerjinin analiz edilmesi gibi kriterler istenir. Rapor hazırlanırken projenin ekolojik dengeye katkıda bulunup bulunmayacağına bakılır.

Sürdürülebilirlik raporunun temel amacı, firmanın “ekolojik ayak izini” ölçmek, yani faaliyetleri boyunca ekolojiye nasıl bir katkı sağladığını görmektir. Nitekim çevreye sağlanan katkı bugünlerde önemli bir kıstas olarak kabul edilmeye başladı. İnsanlar artık çevreye zarar vermediğinden ve katkı sağladığından emin oldukları firmaları tercih ediyorlar. Ayrıca ekolojik dengeye zarar verdiği tespit edilen firmalar ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla faaliyetlerini sürdürmek, kamuoyunda olumlu bir izlenim yaratarak başarılı olmak amacı güden her firmanın sürdürülebilirlik raporu nasıl hazırlanır konusunu araştırması ve en kısa zamanda yetkili bir kurumdan bu raporu edinmesi gerekiyor. Diğer yandan, bu tür raporlar firmaların yalnızca kâr odaklı davranarak, insan hayatına ve çevreye zarar vermemeleri için büyük bir önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan firmalar, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bunu bir prestij meselesi olarak da görmekteler. Sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken öncelikle firmanın kaynak kullanımına ve atık politikasına dikkat edilir. Bugün ekolojik dengeye zarar veren firmalar dünya çapında protesto edilmekte ve bu ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Firmanın ve ürettiği ürün/projelerin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik raporunun temel kıstasıdır.

Firmanın üretimi ve faaliyetleri öncelikle yukarıdaki başlıklar altında incelenir. Bu kaynakları doğaya zarar vermeden kullandığı tespit edilen bir firmanın sürdürülebilir olduğuna karar verilecektir. Diğer yandan, rapor hazırlanırken “çevresel etki” kıstası da bulunuyor. Bu kıstas her çalışanın çevreye verdiği etkiyi göz önüne alıyor. Üretim yaparken kullanılan yöntemlerin çevreye etkisi raporun notunu belirleyen unsurlardan biridir.