Sürdürülebilirliğin Önemi

Tüm insanların hayatları, doğal kaynaklara bağlı bir şekilde sürmektedir. Hayatlarımızın bağlı olduğu doğal kaynaklar ise bir sonsuzluk özelliğine sahip değildir. Bu aşamada sürdürülebilirliğin önemi ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin önemi, sürdürülebilirliğin sağlanması demek ve doğa ile insan arasında bir dengenin oluşturulmasını amaçlamaktır. Bu dengenin oluşturulması ise, tüm insanların elinde olan bir şeydir.

İnsanlar tarafından sağlanması gereken sürdürülebilirlik durumun tek bir cevabı bulunmaktadır. Yapılacak olan seçimlerin doğru yönlendirilmesidir. Kullanılan teknolojinin, iklimin, çevrenin, enerjilerin ve doğal kaynakların iyi tanınması, analiz edilmesi ve yapılacak olan uzun vadeli planlar ile kaynaklar üzerinde planlı yönlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Sürdürülebilirliğin bir bütün olarak algılanması gerekmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının farkında olunması ve bunların yerine yenilenebilir olan enerji kaynaklarının kullanılmasına ağırlık verilmesi önemlidir.


Sürdürülebilirlik sadece insan hayatı ile ilgili olan bir kavram değildir. Ayrıca yapılacak olan projelerde de sürdürülebilirlik kavramı önemli bir yerde bulunmaktadır. Yapılacak olan projelerin uzun vadede başarıya ulaşması için sürdürülebilir bir nitelikte olması gerekmektedir. Sürdürülebilir özellikleri ile hazırlanmış olan projeler, belirli olan bir zaman sınırı ile karşılaşmadan uygulanmakta olan alana katkı sağlamaya devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik, başlangıcı ve bitişi olan projelerin sonlandırılmasının ardından yürütülecek olan faaliyetlerde de devamlılık sağlamaktadır. Projenin hazırlanma süreci içerisinde çalışmanın yapılmasının planlandığı alan içerisinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin de değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Projeniz için hibe desteği başvurusunda bulunurken, başvuru yaptığınız projenin seçilebilmesi için kriterlerden biride, hiç şüphesiz projenin sürdürülebilirlik özelliğinin olmasıdır.


Proje ile hedeflenmekte olan hizmet, sistem ve ürün gibi çıktılar verilen hibe desteğinin süresinin dolmasının sonrasında da garanti altında olacağı şekilde tasarlanmalıdır.

Bu durum bir örnekle açıklanacak olursa eğer; küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik yapılacak olan teknolojik transfer alanında planlanması yapılan bir projenin, alınan hibe desteği bittikten sonra da transferi yapılan teknolojik altyapının kullanılabilir ve geliştirilebilir bir düzeyde olması beklenmektedir.
Ancak bazı durumlarda projenin hazırlanması süreçlerinde öngörülmekte olan sürdürülebilirlik hedefleri dış faktörlerden gelecek olan şeyler ile engellemeler ile karşılaşabilmektedir.