Rüzgarın Dönüşümü

Enerji üretiminin dünya üzerinde nelere sebep olduğu herkes tarafından bilinir. Hatta yaşadığımız coğrafya sebebi ile Ortadoğu’ya yakın bir konumda olduğumuzdan yanı başımızda enerji sebebiyle çıkan kaosu alenen gözlemleme fırsatı da elde ettik diyebiliriz. Dünya üzerindeki bütün ülkeler enerji konusuna çok fazla önem vermektedir. Geçmiş dönemde ülkelerin gücünü belirleyen faktör her zaman enerji konusundaki büyüklükleri olmuştur.

Günümüzde de enerji devi ülkeler ve şirketler ellerinde bulundurdukları gücü devam ettirebilmek için çeşitli yollar izlemektedir. Özellikle petrol kaynaklı sağlanan enerjinin uzun ömürlü olmadığının ortaya çıkması sonucu gelecekte başka enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacağının da somut kanıtı olarak görülmüştür. Hal böyle olunca petrol dışı kaynaklar, enerji devlerinin radarlarından kaçmamıştır. Bu noktada doğa aslında enerji için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duyulmadığını kanıtlar nitelikte sonsuz kaynaklar sağlamaktadır. 

Günümüzde artık birim alandan elde edilebilecek verimi maksimum düzeye çıkarmak için yapılan ar-ge çalışmaları optimizasyon kavramını gündeme getiriyor. Gelinen bu noktada rüzgar enerjisi ile elektrik üretmek birim zamanda ortaya çıkan maliyeti en alt seviyeye indirgemektedir. Rüzgarın dönüşümü ile elde edilen elektrik yatırım masrafları içinde en düşük olan seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdilik küçük çapta yapılan bu üretim düzgün planlamalar ile şehirlerdeki elektrik ihtiyacının toplam yüzdesinde önemli bir paya sahip olabilir. Çünkü türbinler yerleştirilip düzenek kurulduktan sonra geriye kalan en büyük maliyet sebebi depolama giderleridir. Kaynak için hiçbir ek masraf gerekmez çünkü doğanın kendisinde rüzgar sonsuz bir şekilde yer alır.

Yenilenebilir enerji olarak bilinen rüzgar enerjisi, atmosfere hiçbir gaz salmaz. Ayrıca kurulumu esnasında da çevreye hiçbir olumsuz etki yapmaz. Rüzgar enerjisi kullanarak çalışan yapılar benzerlerinin aksine tam bir doğa dostudur. İnsan sağlığına da hiçbir koşulda zarar vermez.

Tarihin ilk dönemlerinden beri aslında insanlar rüzgardan faydalanmıştır. Denizlerde seyahat eden yelkenli taşıtlar ile rüzgar enerjisinin itme gücü kullanılarak hareket enerjisine dönüşmesini sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde de tahıl öğütmek veya su pompalamak için her zaman rüzgarın gücüne başvurulmuştur. Günümüzde elektrik kullanımına ihtiyaç duyulan her alanda aslında rüzgar enerjisi de kullanılabilir diyebiliriz.  Fakat en yaygın olduğu yerler genellikle şehirden uzak yapılanmalardır. Elektrik şebekesinin taşınmasının zor olduğu alanlarda rüzgar enerjisinden faydalanarak yaşamsal ihtiyaçları karşılamak mümkündür.