Ormanları Koruyan Sivil Toplum Örgütleri

Dünya’da çok büyük ormanların olması oldukça önemlidir. Bir oksijen kaynağı olan ormanlar, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi açısından oldukça önemlidir. Belli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaç, çalı, otsu bitki, mantar ve organizmalardan oluşan toplu bir yaşam alanı olarak görülebilir. Ormanlar, içerisinde yaşayan böcek ve hayvan bütününden oluştuğundan çok geniş bir ekosistemdir. Dünya’daki toplam ormanlık alan 3.869 milyon hektar olarak bilinmektedir. Büyüklük olarak dünya üzerinde bir oranlama yapılması gerekirse; toplam kara alanının %29,6’sını oluşturmaktadır. Ormanların çok sayıda çeşidi vardır ve bunlar arasında en geniş yeri kaplayan ekvatoral yağmur ormanlarıdır.

Mangrov ormanları, tropik yapraklı ormanlar gibi farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Ormanları koruyan sivil toplum örgütleri ile bu alanların korunması ve zarar görmemesi sağlanmaktadır. Canlıların yaşam alanı olan bu alanlar, insanların da temiz havayı soluması için önemlidir. Bu sebeple çeşitli kuruluşlar tarafından ormanların korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Bu çalışmalar daha çok rant için ormanlara zarar veren girişimlerin önüne geçmek içindir. Aynı zamanda orman yangınlarının önüne geçmek, bu alanların en iyi şekilde kullanılması gibi sebeplerle kurulmuş olan kurumlardır.

İnsanlar, hayvan ve bitkiler için önemli işlevi olan ormanların artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. İnsanların oksijen ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan ormanların çok büyük bir işlevi vardır. Aynı zamanda büyük topluluklardan oluşan ormanlar; içinde çok sayıda bitki ve hayvanı barındırmaktadır. Ormanların doğal afetlerden olan etkinin azaltılması gibi bir işlevi de söz konusudur. Bu sebeple korunması oldukça önemlidir.

Ormanları koruyan sivil toplum örgütleri bu ve bunun gibi amaçlar üzerine kurulmuştur. Örneğin önemli bir kuruluşun olan Greenpeace, ormanlara yönelik önemli çalışmalar yapmaktadır. Yeşil barış anlamına gelen bu kuruluş, evrenseldir ve adını yapmış olduğu başarılı işler ile duyurmuştur. Bilimsel verilere dayanan kampanyaları yürütmesi ve bu gibi kampanyalara öncü olması ile bilinmektedir.