Kara Biyomları Hakkında Merak Edilenler

Orman Biyomları
Ormanlar yeryüzünde geniş bir alan kaplamaktadır ve sahip oldukları bölgesel farklılıklara göre üç grupta incelenmektedir.
İğne Yapraklı Ormanlar
Bu ormanlar kışın sert geçtiği, kar ve donun görüldüğü Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır. Özellikle Sibirya bölgesinde yaygın olarak görülen iğne yapraklı ormanlar da ey yaygın görülen ağaç türü kozalaklı ağaçlardır. Bunlara örnek olarak köknar, çam ve ladin verilebilmektedir. Hayvan olarak ise en çok yaşayan türler çakal, kartal, fare, köstebek ve kirpidir.

Tropikal Yağmur Ormanları
Bu orman çeşitleri en fazla yağmur alan bölgelerdir ve yağışlar genellikle düzenlidir. Yıl boyunca yüksek sıcaklığa ve neme sahip ormanlar da yüksek boylarda ağaçlar ve çok çeşitli hayvan türleri bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak yılan, maymun, kurbağa, yarasa verilebilmektedir. Bozulan ekosistem bu ormanlarda ki doğal yaşamıda tehdit etmektedir. En önemli oksijen kaynağı olan tropikal ormanlarda yaşam her geçen gün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.
Ilıman Bölge Ormanları
Tropikal ormanlara göre daha kısa ağaçların yer aldığı ılıman bölge ormanlarında ayrıca ağaçlar açık yeşil renkli ve yaprak döken cinstendir. Bu ormanlarda genelde çeşit olarak ceviz, ıhlamur, kestane, meşe bulunmaktadır. Hayvan türü olarak ise bu ormanlarda ayı, geyik, atmaca, kurt, güvercin yaşamaktadır.

Çöl Biyomları
Çöller genellikle bitki örtüsünün olmadığı bölgelerdir. Düzenli olarak yağış almayan çöller de yağmur yağsa bile kısa süreli ve seyrektir. Ayrıca çöl biyomların da gündüz ve gece sıcaklık farkı çok yüksektir. Bu da canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Genellikle çöl biyomlarında su gereksinimi az canlılar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak kaktüs bitkisi, hayvan olarak da böcekler, sürüngenler ve bazı kemirgenler gösterilmektedir.
Ilıman Bölge Çayır Biyomları
Kara biyomları çeşitleri arasında yer alan başka bir tür de ılıman bölge çayır biyomlarıdır. Bu biyomlarda yağışlar olması gerektiği kadar, ne çok fazla ne de çok azdır. Çok aşırı yağış almadığı için bu biyomlarda orman oluşmamakta ayrıca az yağış almadığı içinde sahip olduğu bitki örtüsünün kurumasına neden olmamaktadır. Ayrıca sahip olduğu bitkiler çok hızlı bir şeklide büyümekte ve hızlı bir şekilde de çürümektedir. Bu da bu biyomların toprağını humuslu hale getirerek tarıma elverişli yapmaktadır. Bu biyomda yaşabilecek hayvanlara örnek olarak eşekler, zebra, atlar verilebilmektedir.