FSC Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

Orman Yönetim Konseyi dünya çapında bir organizasyondur. FSC Orman ürünlerinin etiketlenmesi, orman yönetimi ile ilgili standartların belirlenmesi, belgelendirme gibi görevleri olan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş yeri Almanya’nın Bonn şehridir. Aynı zamanda kurumun merkezidir. Adını da Bonn kentinde uluslararası bir kuruluş olan Forest Stwardship Council’in baş harflerinden almıştır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün ‘FAO’ raporlarına göre dünya ormanlarının yarısı tahrip edilmekte olup FSC buna tepki olarak kurulmuştur. Vizyonunu uluslararası ormanlarla ilgili karar mekanizması işletmelere ve tüketicilere yön vermek olarak belirlemiştir. Amaçları; dünya çapında orman ürünlerinin doğru kullanılmasıyla ilgili standartların belirlenmesi ve yönetilmesi, kurumların uygunluğunun bağımsız olarak denetlenmesidir.


FSC standardının orman ürünleri ile üretim yapan bir firmada bu standartın uygulandığını gösteren ve bu standarda göre yapılan denetim sonucu verildiğini belirtir. Denetim direkt olarak firmalara yapılmaz. Belirlenen standartla firmalara yetki verilir ve bu standarta uygunluk denetlenir. FSC belge verilen firmaları aylık olarak internet sitesi üzerinden yayınlar.

Kereste ve bunun dışındaki orman ürünlerinin; ormanın verimliliğine, biyolojik çeşitliliğe ve ekolojik süreçlere zararsız bir şekilde elde edilmesi, Ormanlara yönelik yapılan her türlü müdahalenin, kar amacıyla yapılmasında bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede olması, Halkın uzun süreçte orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, fakat bu ürünlerin sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun zamanlı yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulması bu konseyin amaçları arasındadır.


FSC sertifika çeşitlerinden biri FSC-COC; Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi’dir. FSC-COC , ürünün iyi yönetilmiş ağaç kesiminden ve ormanlardan çıkması ve bu ürünlerin kontrolsüz kesimlerden çıkan ürünlerden ayrıldığını belirtir. Ürünün ormandan; üretim, dönüşüm ve dağıtım aşamalarını içererek tüketiciye geldiği kesintisiz yolu gösterir. Sistemin uygulandığının görsel ifadesi, ürün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaralarıdır. FSC Belgesi’ne sahip firmalar ve ürünler dendiğinde FSC logosu ile hangi firmaların sahip olduğu görülebilir.