FSC Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dünyadaki var olan ormanları korumak, doğru yönetilmesini sağlamak amacında olan bu kuruluş, aynı zamanda bu amaç için gerekenleri belirlemek, bunları belli standartlara oturtmak ve bu standartların uluslararası arenada uygulanmasını sağlamak için faaliyet göstermektedir.

Uluslararası çapta bir kuruluş olan Orman Yönetim Konseyi, doğru kendisi belge düzenlememekte olup, çalışmalarının uygulanması ve devam edebilmesi için farklı ülkelerdeki belgelendirme kuruluşlarını değerlendirerek onlara yetki vermektedir. Akredite olmuş ve bu belgeyi vermek için uygun görülmüş bir belgelendirme firması FSC-CoC Orman Yönetim Sisteminin belgelendirilmesini yapabilir.

Belgeyi direkt olarak Orman Yönetim Konseyinden edinmek mümkün değildir. İşletmelerinde FSC belgesi almaya bir mani olmayan ve başvuru yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, FSC tarafından yetki verilen denetleme firmalarına başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu kuruluşların FSC Orman Yönetim Konseyi tarafından akredite edilmiş olup yani resmi olarak onaylı olmasıdır. FSC tarafından akredite edilen kurumlardan edinilecek başvuru formunun doldurulması akabinde denetim ekibi tarafından işletmenin durumu ve uygunluğunun belirleneceği bir denetim süreci başlayacaktır. Denetim sürecinde çeşitli unsurlar değerlendirmeye alınır. Bu sürecin belirli bir süresi olmamakla birlikte kimi zaman birkaç ayı bulabilmektedir.

Teknik olarak, FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak isteyen firmanın yapması gereken tek şey bir belgelendirme kuruluşuna başvuru formu ile müracaat etmektir. Sonra bu kuruluş ile bir sözleşme imzalanır ve belgelendirme çalışmaları başlar. Başvuru için başka bir belge verilmesine gerek yoktur.

Ancak belgelendirme çalışmaları sırasında denetçiler tarafından istenecek kayıtlar olacaktır. Kayıtların doğru tutulması, sistemin doğru uygulanması açısından önemlidir. Kayıtların ulaşılabilir ve doğru hazırlanmış olması gerekmektedir.