Ekoloji Dostu Enerji

Dünya ülkelerinin çoğunda enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu enerji kaynaklarının yenilenebilir enerjiden en büyük farkı tükenebilir olmalarıdır. Hızla tükenmekte olan fosil enerji kaynakları zaman içerisinde giderek zor elde edilen kaynaklar haline geldikleri için kullanım fiyatları da artmaktadır.
İlerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılması beklenen bu kaynakların üretilmeye başlanmasıyla çevre koşulları önemli derecede zarar görecektir. Yenilenebilir enerji doğal kaynaklardan elde edildiği için hem doğa dostu kaynak niteliği taşımakta hem de üretim şekli nedeniyle sürdürülebilir olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanları da oldukça geniştir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları oldukça fazladır. Yenilenebilir enerjiler çevre, iş ve ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. Fosil yakıtlar hava kirliliği başta olmak üzere kullanıldıkları bölgelerde toprak ve su kirliliklerine de sebep olmaktadır. Çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri olan hava kirliliğinin önüne geçmek için artan nüfus ve yakıt ihtiyacı da göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanılmalıdır. Çünkü bu enerji kaynakları hem yaşadığımız çevreye zarar vermeyecek hem de torunlarımızın dahi kullanabileceği sürdürülebilir bir enerji kaynağı yaratacaktır.

Ekolojik öneme sahip olan yenilenebilir enerjinin kullanımının, iş ve ekonomi dünyasına da büyük katkıları vardır. Bu enerji kaynakları kuruldukları bölgede kalır ve o yörenin enerji sarfiyatı maliyetini ciddi boyutlarda düşürür. Dışarıdan alımları yapılan ve giderek pahalılaşan fosil yakıtlar yerine yüksek teknoloji kullanılarak inşa edilen yenilenebilir enerji kaynakları bölgesel ekonomilerin güçlenmesini sağlar. Bunun yanı sıra, ilerleyen teknolojiyle birlikte yenilenebilir enerji kurulumu sadece işçilik ve malzeme maliyeti karşılığında ekonomik bir şekilde yapılabilir. Günümüzde yenilenebilir enerji kurulumunda deneyim kazanmış ülkeler bu hizmeti diğer ülkelere satarak ülke ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. 1970 yılından sonra petrol tedarikinin zorlanmasıyla, yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyerek dışa bağlı kalmayı tercih eden ülkeler, ekonomik açıdan büyük sıkıntılar çekmektedir.